32 Godzin, 4 Dni

Kurs montażu cyfrowego AVID - poziom podstawowy

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Kurs montażu cyfrowego AVID – poziom podstawowy ma za zadanie poprzez teorię i praktyczne ćwiczenia zaznajomić kursanta z funkcjami i możliwościami programu. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien być wstanie samodzielnie zaimportować materiał roboczy do Avid"a, dokonać montażu dźwięku i obrazu, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nałożyć podstawową korekcje obrazu, oraz wyeksportować finalny materiał poza obręb programu. Uczestnicy szkolenia zaznajamiani są rónież z z podstawową wiedzą z zakresu „emisyjności” materiałów, typów nośników i specyfiki montażu cyfrowego.

 • Program zajęć: Kurs montażu cyfrowego AVID – poziom podstawowy:

  1. Wprowadzenie

  podstawowe założenia montażu cyfrowego
  miejsce Avida w komputerze, główne foldery i komponenty
  pierwsze uruchomienie programu, założenie i konfiguracja projektu
  podstawy interfejsu, stworzenie profilu użytkownika, toolsety
  zakończenie pracy z programem

  2. Import materiałów

  podstawowe zasady magazynowania materiałów przez program Avid
  wgranie materiału do Avida przy wykorzystaniu narzędzia Capture
  import materiału w formie pliku (Quick Time, AVI itp.), opcje importowania
  przenoszenie materiałów pomiędzy projektami
  kontrola i organizacja wgranego materiału: biny, clipy, subclipy
  zasady efektywnego przeglądania materiałów
  zarządzanie materiałami (Media Manager)

  3. Podstawowy montaż obrazu

  utworzenie sekwencji
  pojęcie ścieżki, dodawanie i usuwanie ścieżek
  przenoszenie fragmentów materiałów z clipów do sekwencji i pomiędzy sekwencjami
  metody dokonywania cięć, przenoszenia ujęć w obrębie osi czasu i między ścieżkami,
  zmiana długości trwania ujęcia
  tworzenie prostych przejść między ujęciami (przejście przez czerń, przenik)
  przydatne narzędzia oraz skróty, wykorzystanie zalet myszy i klawiatury
  zapisywanie postępów, cofanie zmian, tworzenie kopii
  wykorzystanie poznanych umiejętności, zmontowanie sceny

  4. Podstawowy montaż dźwięku

  podnoszenie, obniżanie i wyrównywanie poziomów dźwięku przy użyciu narzędzia Audio Tool i Audio Mixer
  panorama dźwięku (mono/stereo)
  montaż dźwięku
  dodawanie efektów dźwiękowych
  wgranie lektora
  wykorzystanie poznanych umiejętności, udźwiękowienie zmontowanej sceny

  5. Podstawy korekcji barwnej

  interfejs narzędzia Color Correction Tool
  zmiana jaskrawości, kontrastu i nasycenia
  poziomy bieli i czerni, zmiana tonacji
  bezpieczne zakresy barw
  wykorzystanie poznanych umiejętności, korekcja barwna zmontowanej sceny

  6. Podstawowe efekty specjalne

  przeglądanie dostępnych efektów
  nakładanie efektów na ujęcia
  konfigurowanie efektów
  kopiowanie efektów
  renderowanie
  wykorzystanie masek

  7. Tworzenie napisów

  tworzenie różnych typów napisów przy wykorzystaniu narzędzia Title Tool
  dodawanie napisów do sekwencji
  nakładanie efektów na napisy
  wykorzystanie narzędzia Title Tool do tworzenia prostych elementów graficznych
  klatki kluczowe, tworzenie animacji
  wykorzystanie poznanych umiejętności, zmontowanie zwiastuna zmontowanej sceny

  8. Eksport materiału z Avida

  zgranie zmontowanych sekwencji na taśmę DV przy wykorzystaniu narzędzia Digital Cut
  eksport zmontowanych sekwencji do formatów plikowych (Quick Time, AVI)

  9. Podsumowanie kursu

  przypomnienie najważniejszych informacji
  uzupełnienie braków
  metody pogłębiania wiedzy
  pytania

 • Certyfikat ukończenia kursu wystawione na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.  Informujemy, że w trakcie trwania szkolenia możliwe są konsultacje z naszymi wykładowcami. Jeśli jakieś zagadnienia w ramach programu kursu będą dla Państwa niejasne lub napotkacie na trudności w trakcie pracy z oprogramowaniem - wystarczy to zgłosić mailowo. Nasz trener przygotuje odpowiedź i przedstawi ją Państwu na zajęciach.

 • Kursant powinien być obyty z podstawowymi zasadami korzystania z komputera oraz systemem operacyjnym Windows. Powinien również znać podstawowe pojęcia z zakresu formatów plików, oraz techniki filmowej. Znajomość innych programów obróbki audiowizualnej nie jest wymagana, lecz mile widziana.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce