48 Godzin, 6 Dni

KURS DOSKONALĄCY dla ratowników medycznych

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.

 • 1.System ratownictwa medycznego na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w
  innych krajach
  2. Systemy powiadamiania ratunkowego
  3. Łączność - podstawowe pojęcia, alfabet
  międzynarodowy, zasady komunikacji
  przez radiotelefon, sieć przywoławcza,
  sieć telefonii komórkowej, nowoczesne
  systemy łączności, Globalny System
  Pozycjonowania
  Podstawy przekazu telemedycznego
  4. Jednostki współpracujące z systemem, o
  których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy
  z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
  Ratownictwie Medycznym oraz inne
  jednostki realizujące zadania z zakresu
  ratownictwa medycznego
  5. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - zasady
  użycia śmigłowca, sposoby wezwania
  6. Zasady farmakoterapii w stanach nagłego
  zagrożenia zdrowotnego, podawanie
  leków drogą dożylną, domięśniową,
  podskórną, dotchawiczą, doustną,
  doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową
  przy użyciu gotowego zestawu
  7. Medyczne czynności ratunkowe, w
  szczególności:
  -ocena stanu osoby w stanie nagłego
  zagrożenia zdrowotnego w celu
  ustalenia postępowania i podjęcie
  decyzji o dalszych medycznych
  czynnościach ratunkowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieukładanie osoby w stanie nagłego
  zagrożenia zdrowotnego w pozycji
  właściwej dla rodzaju schorzenia lub
  odniesionych obrażeń
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieprowadzenie podstawowej i
  zaawansowanej resuscytacji
  krążeniowo – oddechowej u
  dorosłych i dzieci według
  obowiązujących standardów
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniebezprzyrządowe przywracanie
  drożności dróg oddechowych oraz
  przyrządowe przywracanie drożności
  dróg oddechowych z zastosowaniem
  8. Wsparcie psychologiczne dla ratownika
  medycznego i poszkodowanych, a w
  szczególności:
  a) stres (rodzaje, źródła, skutki, różnice
  indywidualne) w działaniach
  ratowniczych,
  b) wpływ stresu pourazowego na
  stosunki międzyludzkie,
  c) zespół stresu pourazowego i jego
  objawy,
  d) sytuacje trudne w kontakcie z
  poszkodowanymi i ich wpływ na
  sprawność funkcjonowania jednostki i
  zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum,
  publiczność), nawiązywanie kontaktu
  z poszkodowanym i udzielanie
  wsparcia psychicznego,
  e) zespołowe rozwiązywania problemów
  – umiejętność zachowania
  elastyczności w zmieniających się
  warunkach,
  f) style i techniki radzenia sobie ze stresem

 • warsztaty praktyczne

 • ratownicy medyczni

Organizator kursu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie osoby przygotowane do

prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w szczególności:

1) Lekarzy systemu, pielęgniarki systemu i ratowników medycznych, posiadających

minimum 5 lat doświadczenia w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

2) Psychologa z 3 letnim doświadczeniem zawodowym.

3) Innych specjalistów niezbędnych do realizacji programu kursu.

Szkolenia o podobnej tematyce