30 Dni

Kształtowanie zachowań asertywnych - szkolenie on-line.

100,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie przygotowane jest dla nauczycieli i pedagogów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zachowań asertywnych. Dzięki zawartym w szkoleniu ćwiczeniom odbiorcy wzmocnią postawę asertywną w swoim zachowaniu. Będą mogli przekazać zdobytą wiedzę uczniom rozwijając ich umiejętności interpersonalne.

 • Problematyka szkolenia:
  - definicje i znaczenie asertywności w rozwoju umiejętności interpersonalnych
  - wpływ asertywności na funkcjonowanie w różnych sferach życia
  - znaczenie rozwoju asertywności u dzieci i nastolatków
  - sposoby nauki zachowań asertywnych

 • Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  - Doskonalenia zawodowego nauczycieli
  - Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć
  w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

 • Adresaci: nauczyciele, pedagodzy

 • 100 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena kursu dla jednego uczestnika.

psycholog wychowawczy, coach rodzicielski. Prowadzi warsztaty dla rodziców i szkolenia dla nauczycieli.

Szkolenia o podobnej tematyce