6 Godzin, 1 Dni

Kreowanie wizerunku firmy

290,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom znaczenia marki w budowaniu długotrwałych relacji z rynkiem oraz omówienie najważniejszych narzędzi kreowania wizerunku. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy będą mogli w sposób praktyczny przećwiczyć zastosowanie poszczególnych metod budowy wizerunku.

 • I. Czym jest marka firmy i marka produktu? Jakie jest jej znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej?
  - omówienie przykładów wybranych marek
  - wpływ marki na wartość przedsiębiorstwa
  II. Budowanie wizerunku jako element strategii firmy
  - badanie stanu wyjściowego
  - zamierzone cele
  - opracowanie działań i harmonogram realizacji
  - kontrola
  III. Narzędzia budowania marki
  - cechy marki
  - wizerunek graficzny marki
  - slogan wizerunkowy
  IV. Wybrane narzędzia promocji wizerunku
  - wydruki firmowe
  - materiały promocyjne
  - Internet
  - Public Relations
  - amibient media
  - siedziba firmy
  - rola frontmana
  - procedury firmowe
  V. Promocja wizerunku wobec pracowników firmy
  VI. Warsztaty

 • Zaświadczenie wydajemy na podstawie § 6 Rozp. MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216).

 • Interaktywne metody nauczania, wykorzystujące następujące metody:

  - prezentacja trenerska,

  - indywidualne i grupowe ćwiczenia,

  - dyskusja,

  - analiza przypadków.

 • Osoby zajmujące się działaniami marketingowymi w przedsiębiorstwach.

 • 290 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

Aldona Kucner

Absolwentka Wydziału Marketingu i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie, jak również studiów podyplomowych z zakresu: Dziennikarstwa (Uniwersytet Wrocławski) i Komunikacji Społecznej, a także Public Relations (Wyższa Szkoła Bankowa). Szeroka, ponad dziesięcioletnia, praktyka w marketingu, min. w agencji reklamowej, agencji mailingowej oraz w działach marketingu wielu przedsiębiorstw typu Business to Business.

Szkolenia o podobnej tematyce