21 Godzin, 3 Dni

Kreowanie liderów w firmie

więcej terminów () mniej terminów
 • Wzmocnienie osobistego potencjału i zdolność do wykorzystywania go w zarządzaniu ludźmi. Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, motywowania i mediacji w zespołach pracowniczych. Poprawa umiejętności planowania i organizacji pracy swojej i zespołu. Rozwój umiejętności przywódczych – leadership.

 • Komunikacja jako narzędzie budowania relacji w zespole
  • Zastosowanie komunikacji jedno i dwukierunkowej w nawiązywaniu kontaktów
  • Sposoby tworzenia grupy
  • Definiowanie celów komunikacji
  • Bariery w komunikacji i ich eliminowanie
  • Kanały komunikacji
  • Poznawanie strategii, jakimi kierują się ludzie w myśleniu i podejmowaniu decyzji
  • Język perswazji jako narzędzie ułatwiające skuteczną komunikacje
  • Komunikacja niewerbalna i mowa ciała

  Zarządzanie poprzez cele
  • Kryteria i strategie określania celów
  • Jak zmieniać problemy w wyzwania
  • Cele a misja firmy
  • Spójność celów zawodowych i osobistych

  Strategia sukcesu lidera
  • Określenie własnych zasobów i sposobu ich uzupełniania
  • Jak poprzez zarządzanie własnym potencjałem zarządzać potencjałem pracowników
  • Strategia sukcesu i niepowodzenia
  • Poznanie cech swojej osobowości i wybór najlepszych sposobów kreowania
  • Budowanie autorytetu
  • Wpływ pozytywnego myślenia na działanie zespołu
  • Techniki asertywne w kontaktach ze współpracownikami
  • Techniki motywacji pracowników
  • Delegowanie zadań

 • Tak

 • Trening jest prowadzony metodami edukacji interaktywnej, co oznacza, że bloki wymagające aktywnej pracy wszystkich uczestników, wykorzystania swego doświadczenia i potencjału dominują nad wykładem, ponieważ celem zajęć jest wykształcenie konkretnych umiejętności pozwalających na efektywniejsze działanie w życiu zawodowym i osobistym.

 • Szkolenie przeznaczone dla aktywnych menadżerów kierujących zespołami, oraz osób, które chcą rozwinąć własny potencjał przywódcy - lidera.

Piotr Kotulski

Trener NLP, od 2000 roku prowadzi szkolenia. Twórca wielu autorskich programów. Od 2000 roku kieruje i jest głównym trenerem Centrum NLP. Przedtem przez 20-lat zdobywał doświadczenie w biznesie, pracując w wielu branżach, na różnych stanowiskach. Dzięki temu doświadczeniu potrafi wykorzystać nową wiedzę i przełożyć ją na praktyczne rozwiązania. Konsultant i wykładowca na wielu konferencjach. Narty, łyżwy, pływanie, nlp, podróże

Ewa Zengota

Trener NLP, od 2000 roku prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, negocjacji handlowych, zarządzania. Od 2000 prowadzi szkolenia w Centrum NLP. Swoje zainteresowanie psychologią społeczną i stosowaniem technik NLP, wykorzystuje w pracy trenerskiej. Wcześniejsze wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala jej na praktyczne podejście do prezentowanych tematów.

Siergiej Litwinow

trener NLP, malarz artysta, mecenas sztuki, wydawca i autor wielu książek. Twórca autorskich programów ukierunkowanych na obudzenie i rozwój twórczego potencjału osobowości, prowadzi szereg kursów ukierunkowanych na rozwój osobowości m.in. język ciała i niewerbalna komunikacja. Wybitny specjalista z zakresu skutecznej komunikacji.

Szkolenia o podobnej tematyce