16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

więcej terminów () mniej terminów
 • Czego się nauczysz?
  - poznasz zestaw narzędzi zwiększających skuteczność myślenia i działania,
  - opanujesz techniki pozwalające konstruktywnie kierować pracą mentalną,
  - nauczysz się efektywnie rozpoznawać problemy,
  - zdobędziesz umiejętność łamania schematów i rozpoznania własnego potencjału twórczego,
  - uświadomisz sobie konieczność ciągłego doskonalenia sprawnego myślenia na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

 • 1. Czym jest kreatywność?
  • koncepcje kreatywności a praca na co dzień,
  • umiejętności ludzi myślących koncepcyjnie,
  • jak wspierać myślenie innowacyjne,
  • uwarunkowania kreatywności a wybór języka - „proaktywne komunikaty": „twój język determinuje twoje zachowania" (nie mogę, muszę, nic nie mogę zrobić) - język ludzi proaktywnych (zrobię, wybieram, popatrzmy, co da się zrobić).
  2. Czynniki stanowiące źródło ograniczeń w twórczym działaniu.
  • co przeszkadza w myśleniu kreatywnym (schematy myślowe, stereotypy, itp.),
  • anty twórcza komunikacja i wzorce myślenia,
  • blokujący monolog wewnętrzny,
  • co pomyśli "góra..." - sposoby tłamszenia („mordowania") pomysłów,
  • przełamywanie wewnętrznych barier kreatywności - praca indywidualna i zespołowa nad zmianą podejścia do działań zawodowych.
  3. Jak korzystać w pełni z własnego potencjału?
  • myślenie produktywne
  • myślenie reproduktywne
  • model mózgu według Herrmana
  • model mózgu według Wallesa
  • prawopółkulowcy i lewopółkulowcy
  4. Rozwijanie własnych zasobów czyli podstawowe metody kreatywnego myślenia
  • abstrahowanie (zestaw ćwiczeń),
  • skojarzenia (zestaw ćwiczeń),
  • rozumowanie indukcyjne - analogia (koło analogii),
  • rozumowanie dedukcyjne.
  5. Metody twórczego myślenia - jak je można wykorzystać w praktyce?
  • metody Edwarda de Bono,
  • metoda Kwiatu lotosu,
  • metoda Disneya.
  6. Proces twórczego rozwiązywania problemów.
  • odkrywanie celu,
  • odkrywanie faktów (zasada 5M i 6M),
  • odkrywanie problemów (WJSM),
  • odkrywanie pomysłów,
  • odkrywanie rozwiązań,
  • odkrywanie oceny pomysłów.
  7. Wybrane metody rozwiązywania problemów i ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach.
  • techniki heurystycznego generowania pomysłów - redefinicja problemu,
  • mapy myśli,
  • burze mózgów (technika podstawowa i „wariacje" na temat),
  • diagram ryby - diagram Ishikawy.
  8. Zespołowe techniki myślenia kreatywnego.
  • warunki organizacyjne i zespołowe do kreatywności,
  • zasady konstruktywnego dialogu w grupie kreatywnej i tworzenie umysłu zbiorowego,
  • metody kreatywności grupowej,
  • 6 kapeluszy De Bono,
  • techniki teatru improwizacji.
  9. Twórcze zamknięcie spotkania.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce