16 Godzin, 2 Dni

KREATYWNOŚĆ DLA MENEDŻERÓW

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • vZwiększenie efektywności współpracy w waszym zespole

  vNabycie umiejętności restrukturyzacji danego problemu i spojrzenia na niego z innej strony

  vĆwiczenie twórczego reagowania na problemy, wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa

  vOtwartość na nowe rozwiązania

  vNowe pomysły na zwiększenie atrakcyjności produktu przedsiębiorstwa na rynku

  vNabycie umiejętności dostrzeganie i rozwiązywania potencjalnych problemów przedsiębiorstwa

  vsamorozwój i samorealizacja

 • zdolność do twórczości a inteligencja własna
  ·myślenie wertykalne i lateralne
  ·techniki generowania pomysłów i ich ocena
  ·myślenie analityczne i zdolność do wyciągania wniosków
  ·mobilizowanie zasobów i efektywne uczenie
  ·skojarzenia, mapy i obrazy jako elementy rozwoju
  ·techniki rozwoju kreatywności
  ·budowanie kreatywnych zespołów samosterownych
  umiejętność odnajdywania skutecznych rozwiązań

 • Norman Benett

 • warsztat praktyczny, 20% interaktywnego wykładu, 80% zajęć warsztatowych

 • Szkolenie adresowane jest do specjalistów z działów marketingu i osobom podejmującym na co dzień decyzje. Efektem uzyskanym po szkoleniu jest zdolność do wielostronnej analizy zadań, umiejętność syntezy różnych rozwiązań, a także wysoki poziom kreatywnego myślenia

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

menedżerzy-praktycy z wieloletnią praktyką trenerską

Szkolenia o podobnej tematyce