16 Godzin, 2 Dni

KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOŁACH

1 950,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Co zyskasz po tym szkoleniu?  • Określisz źródła, poziomy, dynamikę i istotę konfliktu oraz różne sposoby jego rozwiązywania,

  • Rozpoznasz swój styl zachowania w sytuacji konfliktowej,

  • Określisz wyróżniki zespołu, jego dynamikę, różne typy zachowań ułatwiających i utrudniających współpracę,

  • Nauczysz się stosować techniki poprawiające komunikację w zespole,

  • Będziesz potrafil zastosować różne sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktu w zespole,

  • Będziesz potrafił zastosować zasady zachowań asertywnych w dochodzeniu do porozumienia w sytuacji konfliktu,

  • Przećwiczysz modelowy proces rozwiązywania konfliktów, oparty na relacji Dorosły – Dorosły.

 • SESJA I - KONFLIKT JAKO NIEODŁĄCZNY ELEMENT ŻYCIA?

  Po sesji I uczestnicy:
  • dokonają wnikliwej analizy korzyści i niebezpieczeństw związanych z konfliktem,
  • skonfrontują własne poglądy na konflikt ze współczesną teorią konfliktu,
  • dokonają analizy zmiennych konfliktu

  Metodyka:
  Dyskusja, ćwiczenie indywidualne, mini-wykład.

  Zawartość:
  • Istota konfliktu
  Różnica – nieusuwalnym źródłem konfliktu
  • Zyski i straty z sytuacji konfliktowej
  Co dobrego wnosi konflikt do mojego życia i jak mogę to wykorzystać?

  SESJA II – KONFLIKT NIEJEDNO MA IMIĘ

  Po II sesji uczestnicy:
  • zdiagnozują swoje sposoby rozwiązywania konfliktów,
  • określą źródła, poziomy, dynamikę i istotę konfliktu oraz różne sposoby jego rozwiązywania,
  • zidentyfikują rodzaje konfliktów, które są udziałem ich zespołów.

  Metodyka:
  Aktywny wykład, ćwiczenie indywidualne, moderacja, sesja plakatowa, dyskusja.

  Zawartość:
  • Teoria konfliktu
  Tradycyjne i współczesne poglądy na konflikt, pojęcie konfliktu, źródła, poziomy i dynamika konfliktu, funkcje i dysfunkcje konfliktów.
  • Rodzaje konfliktów
  Konflikt wartości, interpersonalny, strukturalny, danych, interesów.
  • Różne sposoby rozwiązywania konfliktów
  Dominacja i tłumienie, kompromis, integrujące rozwiązywanie problemów.


  SESJA III – RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA W ZESPOLE?

  Po III sesji uczestnicy:
  • wymienią różnice między grupą i zespołem, cechy udanego zespołu, zachowania konstruktywne i destrukcyjne,
  • określą fazy rozwoju zespołu oraz zjawiska psychologiczne charakterystyczne dla każdej fazy.

  Metodyka:
  Aktywny wykład, ćwiczenie zespołowe w sytuacji zadaniowej, sesja plakatowa.

  Zawartość:
  • Wyróżniki zespołu
  Definicja grupy i zespołu, cztery wyróżniki zespołu: interakcja, cel, normy, struktura; wpływ grupy na zachowania jednostki, wpływ spójności grupy na myślenie jej członków, zachowania ułatwiające i utrudniające współpracę w zespole, czynniki wpływające na podejmowanie decyzji w zespole.
  • Rozumienie zjawisk grupowych
  Pojęcie procesu grupowego, fazy rozwoju grupy: formowanie, szturmowanie, normalizowanie, realizowanie.
  • Budowanie efektywnego zespołu
  Normy grupowe, konflikt między normami, wspólny mianownik grupy.


  SESJA IV – KOMUNIKACJA W ZESPOLE

  Po IV sesji uczestnicy:
  • wymienią bariery komunikacyjne w pracy zespołu,
  • określą warunki budowania partnerskich relacji,
  • zastosują zasady poprawnego komunikowania się.

  Metodyka:
  Ćwiczenia grupowe, indywidualne i zespołowe, mini-wykład

  Zawartość:
  • Budowanie porozumienia – sprawna komunikacja jako warunek efektywnego zespołu
  Mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji, przeszkody
  w komunikacji.
  • Cztery płaszczyzny analizy wypowiedzi
  Płaszczyzna rzeczowa, ujawnianie siebie, ujawnianie relacji wzajemnej, apel czyli słuchanie czworgiem uszu.
  • Techniki dobrego porozumiewania się
  Informacje zwrotne jako narzędzie motywowania do modyfikacji zachowań.


  SESJA V – ASERTYWNOŚĆ JAKO ZACHOWANIA SKONCENTROWANE NA ZADANIU

  Po sesji uczestnicy:
  • scharakteryzują model asertywnego lidera,
  • zastosują zasady wyrażania krytyki konstruktywnej,
  • praktycznie zastosują techniki asertywne.

  Metodyka:
  Mini-wykład, ćwiczenie indywidualne i zespołowe, psychodrama, test, dyskusja, projekcja fragmentu kasety video.

  Zawartość:
  • Agresja, uległość i asertywność – charakterystyka.
  Zyski i straty z każdego stylu zachowania.
  • Stanowczość, która nie rani czyli budowanie partnerskich relacji w zespole
  Partnerstwo w konflikcie czyli postawa Ja jestem OK i Ty jesteś OK.
  • Rola asertywności w rozwiązywaniu konfliktów
  Asertywność – marzenie każdego szefa i pracownika.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Jak będziemy pracowali?  Całe szkolenie prowadzone jest przy założeniu, że najwięcej można się nauczyć w działaniu. Dlatego gro zajęć będzie prowadzone w formule aktywnej: ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, psychodrama, dyskusja, sesja plakatowa. Każda sesja poprzedzona będzie mini-wykładem.

 • 1950 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  zakwaterowanie

Barbara Smoczyńska

Jestem trenerem umiejętności psychospołecznych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, specjalistą w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych. Prowadzę warsztaty i treningi z zakresu umiejętności kierowniczych, interpersonalnych i osobistych. Chętnie pracuję w konwencji psychologii poznawczej, behawioralnej i Analizy Transakcyjnej. Lubię wprowadzać elementy pracy z ciałem. Jestem nauczycielem akademickim w Instytucie Filozofii UMCS Lublinie, trenerem Racjonalnej Terapii Zachowań oraz doradcą rozwoju osobistego w biznesie. Z pasją uprawiam jogę i Tai Chi. Interesuję się kinem.

Szkolenia o podobnej tematyce