0 Godzin, 2 Dni

KREACJA WIZERUNKU MEDIALNEGO I PUBLICZNEGO

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Nabyte umiejętności przekazane podczas szkolenia wzbogacą wiedzę na temat sposobu prezentacji. Uczestnicy nauczą się zasad profesjonalnej autoprezentacji. Poznają sposoby zmniejszania tremy i stresu, dowiedzą się jak utrzymywać zainteresowanie audytorium. Warsztaty odbędą się przy użyciu kamery, dzięki czemu na bieżąco będą analizowane słabe i silne strony uczestników.

 • KREACJA WIZERUNKU MEDIALNEGO I PUBLICZNEGO

  Zajęcia trwają dwa dni w godz. 10.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  ZWIERCIADŁO SOKRATESA
  Część zajęć poświęcona analizie słabych i silnych stron osobowości oraz wykorzystywaniu elementów życiorysu w kreowaniu tzw. „legendy” własnej. Omówiona zostanie rola odpowiednio przygotowanej biografii w kreacji wizerunku.

  - Samoocena – osobista analiza SWOT
  - Sztuka tworzenia własnej legendy (życiorys, notka biograficzna, archiwizowanie i eksponowanie danych personalnych)
  - Sztuka bycia liderem

  FAŁSZYWE ZŁOTO
  Część zajęć poświęcona technice werbalnego zjednywania sobie słuchaczy. Omówione zostaną techniki wystąpień publicznych i ich przygotowania. Przedstawione zostaną również metody rozpoznawania manipulacji słowami oraz warsztat mówców.

  - Sztuka komunikacji werbalnej – rodzaje wystąpień
  - Typy słuchaczy – jak wywołać zainteresowanie?
  - Jak przygotować przekaz – co to jest spin?
  - Argumentacja - tematy kontrowersyjne (obietnice, kłamstwa, zaprzeczenia)
  - Ingracjacja i asertywność w komunikacji interpersonalnej
  - Techniki mówienia – jak zostać „złotoustym”
  - Przez telefon też trzeba umieć mówić

  ZOBACZ... JAK MÓWISZ
  Część zajęć, podczas której omówione zostanie znaczenie wizerunku zewnętrznego i tzw. mowy ciała w wystąpieniach publicznych i komunikacji interpersonalnej. Krótki kurs gestykulacji.

  - Sztuka komunikacji niewerbalnej
  - Elementy mowy ciała

  JAK PRZEKUĆ BŁĘDY I WPADKI W TROCHĘ MNIEJSZĄ KATASTROFĘ?
  Zajęcia poświęcone będą dramaturgii wystąpień publicznych oraz wynikającym z praktyki przykładom unikania błędów lub ich minimalizowania.

  - Sztuka wystąpień publicznych
  - Przerażająca publiczność
  - Stres i trema
  - Pułapki w relacji widz – mówca
  - Budowanie relacji z widzami
  - Jak przygotować się do wystąpienia?
  - Rozgrzewka mówcy
  - Prawdziwego mówcę poznaje się po tym jak zaczyna
  - Język wypowiedzi
  - Wizerunek mówcy

  CZWARTA WŁADZA POMAGA I PRZESZKADZA
  Tematyka obejmuje metody pozytywnego zaistnienia w środkach masowego przekazu oraz specyfika ich działania. Omówiony zostanie język mediów oraz sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych i konfliktach w kontekście prawa prasowego.

  - Strategia osobistego public relations
  - Szansy zaistnienia medialnego – czym zainteresować dziennikarzy?
  - Współpraca z mediami
  - Język mediów
  - Sztuka pisania notatki prasowej
  - Organizacja i udział w konferencji prasowej
  - Relacje z mediami w sytuacji kryzysowej
  - Konflikty z mediami – elementy prawa prasowego (autoryzacje, sprostowania, przeprosiny)

  PRZED KAMERAMI I MIKROFONAMI – WARSZTATY
  Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z występami przed mikrofonem radiowym i kamerą telewizyjną. Ćwiczenia warsztatowe przed kamerą.

  - Sztuka wystąpień medialnych
  - Udzielanie wywiadów
  - Mowa ciała przed obiektywem
  - Jak się ubrać?
  - Miejsce wystąpienia (zachowanie w studio)
  - Szansa na sukces

  Każdy z uczestników otrzyma książki:
  1. „Dyskretny urok wystąpień publicznych, czyli jak zamienić koszmar w radość” – Tomasz Kammel, Piotr Kraśko, Robert Krool
  2. „Nie wystarczy być... czyli od zera do lidera” – Wiesław Gałązka, Andrzej Krzywicki

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • zajęcia z kamerą, kurs gesrtykulacji, szereg ćwiczeń

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Zajęcia poprowadzą znane osobistości telewizyjne m.in. Tomasz Kammel (dziennikarz TVP), Wiesław Gałązka (specj. ds. kreacji wizerunku)

Szkolenia o podobnej tematyce