8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Korespondencja w biurze - tworzenie pism, obieg i archiwizacja dokumentacji biurowej

Warszawa Trwa nabór 750,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas szkolenia dowiesz się

  jak opracować instrukcję kancelaryjną, procedurę obiegu dokumentów
  jak ewidencjonować korespondencję
  jak postępować z dokumentacją biurową
  jak długo należy przechowywać dokumenty
  jak opisywać segregatory i teczki
  jak porządkowac dokumenty w segregatorach i teczkach
  jak przygotować dokumenty do przekazania do składnicy akt lub archiwum zakładowego
  jak przygotować najczęściej występującą dokumentację w sekretariacie
  jak prawidłowo zapisywać poszczególne elementy pisma

 • 1. Podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją.
  2. Rodzaje dokumentacji biurowej.
  3. Obieg korespondencji:

  instrukcja kancelaryjna
  zasady przyjmowania i otwierania korespondencji
  zasady dołączania kopert do korespondencji;
  zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji
  systemy kancelaryjne /dziennikowy, bezdziennikowy, mieszany/
  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
  ewidencja przesyłek kurierskich
  zasady wysyłania korespondencji
  elektroniczny obieg dokumentów

  4. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów:

  systemy porządkowania dokumentów bieżących na stanowisku pracy
  układ dokumentów w segregatorze
  opisywanie teczek i segregatorów
  warunki i czas przechowywania dokumentów, kategorie archiwalne
  procedura przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego/składnicy akt

  5. Tworzenie korespondencji:

  rodzaje pism występujących w sekretariacie
  elementy pisma - zasady, pisowania, miejsce zapisu
  zasady redagowania najczęściej występujących rodzajów korespondencji /wewnętrznej i zewnętrznej/

  6. Netykieta - zasady tworzenia korespondencji e-mail

 • certyfikat ARK Consulting

 • Szkolenie odbywa się w grupie do 10 osób.

 • Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w kancelariach, sekretariatach oraz recepcjach jak również kierowników biur, office managerów.

 • 750,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Agnieszka Korach

Dyrektor Projektów Szkoleniowych, psycholog społeczny, dyplomowany trener grupowy (SWPS/Laboratorium Psychoedukacji), archiwista, pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych. Specjalizuje się m.in. w konsultingu zmian psycho-społecznych w organizacjach, rekrutacji i szkoleniach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z czołowych firm doradczych w Polsce. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Jest autorką artykułów w prasie biznesowej, m.in.: "Personel i Zarządzanie", "Sekretariat". Autorka wielu projektów, m.in. : szkoleniadlasekretarek.pl, portaldlasekretarek.pl, klubasystentek.pl. Prowadzi m.in. szkolenia w zakresie: rozwoju zawodowego i osobistego dla kadry zarządzającej oraz pracowników biurowych, szkolenia dot. porozumiewania się i budowania relacji w zespole, szkolenia dla trenerów wewnętrznych.

Szkolenia o podobnej tematyce