14 Godzin, 2 Dni

Koordynator optymalizacji produkcji - część 2 - warsztaty "wirtualna fabryka"

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Wskazanie i nauczenie metod i narzędzi związanych z organizacją, zarządzaniem, poprawą procesów produkcyjnych i wsparciem procesów optymalizacji kosztów oraz zwiększania efektywności przepływów.
  Wskazanie roli koordynatora systemów optymalizacji procesów w strukturach organizacji.
  Omówienie elementów wsparcia w/w stanowiska w celu uzyskania największej efektywności programu.

 • Program szkolenia:
  Sztuka obserwacji
  1. Sztuka obserwacji – prowadzenie obserwacji na bazie filmu
  2. Waste walk - poszukiwanie potencjału w fabryce – wirtualne przejście przez procesy
  3. Zrozumienie procesów – czytanie i interpretacja wskaźników procesowych
  4. Poszukiwanie strat w strukturze rozbicia celów – symulacja pracy z działam
  5. Dobór tematu projektowego – poszukiwanie tematu, uzasadnienie wyboru i dobór metody prowadzenia projektu
  6. Określanie celów projektu dla obszarów w oparciu o narzędzia jakościowe i statystyczne
  7. Zmienność procesu a koszty – symulacja problemów w procesie

  Sztuka ciągłego doskonalenia
  8. Metody ciągłego doskonalenia Kaizen w oparciu o grę procesy wokół nas
  9. Weryfikacja jakość rozwiązań – ćwiczenie feedbacku
  10. Wnioskowanie na podstawie danych – potwierdzanie poprawy procesu
  11. Ocena kompetencji zespołu i jakości rozwiązania – na bazie projektów przykładowych
  12. Budowanie programu ciągłego uczenia się w organizacji
  13. Tworzenie systemu nadzorowania programu optymalizacji na różnych szczeblach firny
  14. Budowanie matrycy umiejętności i sposoby jej weryfikacji

 • Certyfikat TQMsoft

 • wykład, ćwiczenia

 • • Referenci i specjaliści ds. produkcji.
  • Inżynierowie i koordynatorzy produkcji.
  • Inżynierowie jakości i optymalizacji procesu .
  • Pracownicy działów optymalizacji produkcji i supply chain
  • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
  • Koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji
  • Studenci

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce