7 Godzin, 1 Dni

Kontrola jakości materiałów opakowaniowych dla przemysłu spożywczego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań standardu PN-EN 15593:2010 potrzebnej do budowy systemu opartego o normę oraz wykorzystania narzędzi istotnych z punktu widzenia normy

 • Program szkolenia:
  1. Wymagania standardu – rozwinięcie wymagań: 2h
  2. Budowa procesów istotnych z punktu widzenia standardu: 3h
  a. Walidacja procesów mycia i dezynfekcji
  b. Procesy związane z monitorowaniem dostawców
  i. Budowa procesu kwalifikacji dostawców oraz oceny okresowej dostawców – w oparciu o wymagania normy PN-ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:2003 oraz innych.
  c. Zarządzanie niezgodnościami i innymi sytuacjami nietypowymi
  i. Procedura OOS / OOT / OOE
  ii. Root Cause Analysis oraz procedura CAPA
  d. Reklamacje
  i. Procedura reklamacyjna i narzędzia stosowane w procesie – np. G8D
  e. Procedura wycofania wyrobu
  i. Proces wycofania i symulacja
  f. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka
  i. Wykorzystanie narzędzi HACCP / FMEA
  g. Monitorowanie i pomiar wyrobów
  i. Metody badań i ich walidacja – procedura R&R
  Ćwiczenia:
  - HACCP / FMEA – 75 min
  - G8D – 30 min
  - Analiza R&R systemu pomiarowego - 45 min

 • certyfikat TQMsoft

 • Wykład , ćwiczenia , Udział części praktycznej w szkoleniu: 30%

 • o Technolodzy
  o Liderzy projektów
  o Inżynierowie produkcji
  o Inżynierowie jakości
  o Przedstawiciele firm z branży materiałów opakowaniowych, które chciałyby poszerzyć swoją działalność o produkcję opakowań do przemysłu spożywczego.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce