6 Godzin, 0 Dni

KONTROLA DOKUMENTACJI KIEROWCÓW PRZEZ ITD i PIP

więcej terminów () mniej terminów
 • Kontrola czasu pracy kierowców wykonywana zarówno przez PIP jak i ITD zasadza się w głównej mierze na kontroli dokumentów związanych z tą tematyką, a będą to w głównej mierze dokumenty związane z rejestracją czasu pracy kierowcy, ale nie tylko. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat uprawnień dwóch głównych instytucji ich kontrolujących, ich uprawnień oraz najczęściej podejmowanych działań. Dowiedzą się do jakich dokumentów inspektor zajrzy na 100%, jakie być może obejrzy, a którymi w ogóle się nie zainteresuje. Taka wiedza pozwoli z kolei na zrobienie po szkoleniu wewnętrznego audytu własnej dokumentacji i przygotowanie się na ewentualne, przyszłe kontrole.

 • 1. Dokumentacja kontrolowana przez ITD - jakie dokumenty na drodze, a jakie w przedsiębiorstwie, jakie uprawnienia ma inspektor transportu drogowego - prowadzący Łukasz Leja

  •organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym i wynikających z niej rozporządzeń wykonawczych,
  •przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli prowadzonej przez uprawnione służby oraz przysługujące im uprawnienia,
  •rodzaje kontroli wynikających z ustawy oraz przebieg kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie,
  •dokumentacja podlegająca kontroli w przypadku wykonywania przewozów rzeczy oraz przewozów osób z uwzględnieniem różnic w kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie,
  •uprawnienia i obowiązki organów uprawnionych do kontroli oraz dokumentacja sporządzana przez kontrolującego podczas kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie,
  •uprawnienia i obowiązki kontrolowanego,
  •konsekwencje finansowe stwierdzenia naruszeń przepisów z zakresu transportu drogowego, w tym także różnice w zakresie stosowanych kar w przypadku kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie,
  •konsekwencje dla podmiotu wykonującego przewozy w przypadku naruszania przepisów z zakresu transportu drogowego - np. cofnięcie licencji, cofnięcie zezwolenia, odmowa wydania licencji,
  •podział odpowiedzialności pomiędzy przedsiębiorcę a kierowcę oraz przypadki, w których ukarany może być tylko przedsiębiorca albo tylko kierowca, a także przypadki wspólnej ich odpowiedzialności

  2. Dokumentacja kontrolowana przez PIP - jakie dokumenty i w jaki sposób skontroluje inspektor pracy i jakie sankcje za to grożą - prowadzący Łukasz Prasołek

  •kontrola regulaminów obowiązujących u pracodawcy,
  •akta osobowe, jakie powinny zawierać specyficzne dokumenty,
  •teczka kierowcy - czy trzeba ją tworzyć?
  •ewidencja czasu pracy kierowców i listy płac,
  •harmonogramy, karty drogowe, druki delegacji,
  •pomocniczo kontrola wykresówek, czy wydruków z tachografu cyfrowego,
  •najczęstsze błędy w dokumentacji,
  •sankcje za błędy w poszczególnych dokumentach,
  •zawiadomienia do prokuratury - w jakich przypadkach sa kierowane?

 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie jest adresowane do właścicieli firm transportowych lub osób nimi zarządzających, specjalistów ds. transportu, osób prowadzących kadry w firmach transportowych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o prawidłowym wyglądzie niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnianiem kierowców oraz jak przygotować się na kontrole przeprowadzane przez ITD oraz PIP przez poznanie ich uprawnień i zasad przeprowadzania kontroli

ŁUKASZ LEJA - dyrektor Biura Prawnego i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowegow okresie od 2002 do 2007 r., uczestniczył w tworzeniu przepisów związanych z transportem drogowym i czasem pracy kierowców, a także zajmował się ich wprowadzaniem w życie i stosowaniem przez organy kontrolne. Był członkiem komisji ds. prawnych przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest autorem publikacji prasowych z zakresu transportu drogowego i czasu pracy kierowców. Wykładowca na kursach związanych z uzyskiwaniem certyfikatów kompetencji zawodowych i szkoleniach obejmujących tematykę transport drogowego i czasu pracy kierowców.ŁUKASZ PRASOŁEK - doświadczony prawnik, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, ogólnopolski koordynator kontroli przeprowadzanych przez PIP z tego zakresu. Obecnie pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu czasu pracy kierowców (m.in. książka „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory" C.H.BECK, Komentarz do ustawy o czasie pracy kierowców, Rzeczpospolita, Dobra Firma z dnia 26.09.2007 r., Nr 987/225 - 7822), konsultant merytoryczny Newslettera „Kierowca w firmie". Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla firm transportowych.

Szkolenia o podobnej tematyce