16 Godzin, 3 Dni

Komunikacja w Zespole

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Stworzenie sprawnie działającego zespołu – zbudowanie postawy współpracy i wymiany doświadczeń, poprawa komunikacji w zespole.

 • Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu dla pracowników:
  - rozwój indywidualnych umiejętności komunikacji,
  - rozwój umiejętności obrony własnych racji, realizacji celów,
  - doskonalenie efektywnej współpracy,
  - rozwój umiejętności wyrażania siebie, słuchania i rozumienia innych.


  Program szkolenia

  1.Różne modele komunikacji.

  2.Budowanie systemu komunikacji integrującego załogę i
  wyzwalającego aktywność.

  3.Rozpoznawania i racjonalne zaspokajanie potrzeb ludzi.

  4.Rozwijanie własnych umiejętności komunikacyjnych.

  5.Indywidualne style komunikowania się.

  6.Rola w zespole – teoria ról wg Balbina.

  7.Komunikacja w konflikcie.

  8.Nastawienie emocjonalne, trening wyrażania emocji pozytywnych.

  9. Postawa asertywna jako narzędzie niezbędnej komunikacji

  10.Utrzymywanie kontaktu wzrokowego.

  11. Werbalna i niewerbalna mowa ciała.

  12.Trening aktywnego słuchania: parafrazowanie, odzwierciedlanie, prowadzenie rozmowy. • imienny certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności.

  Stosowane metody dydaktyczne to:

  analiza przypadku,

  grupowe i indywidualne rozwiązywanie ćwiczeń z problemem do rozwiązania, symulacje,

  dyskusja i prezentacja trenera,

  kamera video. • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Psycholog, praktyk, trener umiejętności psychospołecznych. Stały wykładowca Podkarpackiego Centrum Kształcenia Biznesu. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od kliku lat prowadzi treningi interpersonalne, coaching, treningi menedżerskie oraz szkolenia z negocjacji, komunikacji i technik pracy z grupą. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ludzi w kierunku osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej. Wspomaga zespoły w organizacjach w zakresie poprawy współpracy, motywacji i komunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Współpracuje z kilkoma magazynami z branży biznesowej. Jej główną specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji osobistych w aspekcie psychologicznym i społecznym. Tematyka prowadzonych szkoleń : komunikacja werbalna i niewerbalna pracoholizm, mobbing, negocjacje, zarządzanie personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowywania stresu, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów metodą genogramów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching.

Szkolenia o podobnej tematyce