16 Godzin, 2 Dni

Komunikacja w zespole

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • * Poznanie ról pełnionych w zespole i wynikających z tego konsekwencji komunikacyjnych

  * Poznanie zasad konstruktywnego porozumiewania się

  * Poznanie zasad tworzenie zespołu zadaniowego

 • # Zawarcie kontraktu
  # Co to jest komunikacja interpersonalna i czemu służy
  # Komunikacja werbalna

  * ustalanie warunków rozmowy
  * zasady konstruktywnego porozumiewania się

  # Style komunikowania się
  # Techniki uwaznego słuchania
  # Techniki aktywnego słuchania

  * parafraza
  * dowartościowanie
  * odzwierciedlanie
  * uznanie uczuć
  * klaryfikacja

  # Komunikacja niewerbalna

  * terytorium psychologiczne
  * kontakt wzrokowy
  * mimika, gestykulacja
  * okrągły stól króla Artura

  # Różnica między grupą i zespołem
  # Etapy rozwoju zespołu
  # Typologia ról grupowych: test Belbina
  # Awaryjne lądowanie: gra zespołowa

 • dyplom ukończenia kursu

 • Szkolenie ma formę warsztatu z elementami treningu. Oznacza to, że uczestnicy będą realizować przygotowane przez prowadzących ćwiczenia dla każdego z wymienionych w programie tematów – i to jest warsztat, ale znajdzie się również czas w trakcie szkolenia na ćwiczenie sytuacji zgłoszonych przez uczestników jako trudne – a to jest trening. Dodatkowo elementy treningu mogą pojawić się w sytuacjach konfliktowych w trakcie przebiegu szkolenia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenie prowadzone jest przez trenera - coacha (Certyfikat coacha International Coaching Comunity) rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych., z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym. Trener jest psychologiem, wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczosci i Zarządzania im. L Koźmińskiego w Warszawie, wykładowcą Głównego Ośrodka Szkoleniowego TP SA w Olsztynie i Warszawie.

Prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji, komunikacji, asertywności, obsługi klienta, zarządzania czasem. Ma bogate doświadczenie w terapiach indywidualnych i zbiorowych.

Szkolenia o podobnej tematyce