8 Godzin, 0 Dni

Komunikacja w organizacji

więcej terminów () mniej terminów
 • - Poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów poprawnej komunikacji w kontaktach międzyludzkich

  - Rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie porozumiewania się

  - Nabycie umiejętności asertywnego zachowania

  - Poznanie zalet i korzyści płynących z konstruktywnie rozwiązanego konfliktu

  - Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacji konfliktu

  - Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia pożądanej atmosfery pracy, opartej na wzajemnej współpracy

  - określenie swoich stylów komunikacji i działania

 • 1 Podstawowy schemat komunikacji
  2 Warunki skutecznego porozumiewania się
  3 Poziomy komunikacji
  4 Komunikacja jedno i dwukierunkowa
  5 Czynniki wpływające na proces spostrzegania i interpretacji
  6 Zachowania wzbudzające opór , tworzące klimat napięcia i zniechęcające do kontaktu .
  7 Zachowania wzbudzające otwartość i chęć współpracy, tworzące klimat porozumienia , zachęcające do kontaktu
  8 Bariery komunikacyjne
  9 Wiarygodny nadawca
  10 Wiarygodny odbiorca
  11 Cechy wiarygodnego przekazu
  12 Wywieranie wpływu, przekonywanie
  13 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów
  14 Podstawowe narzędzia komunikacyjne : Podsumowanie, klaryfikacja, parafraza, odzwierciedlanie, Komunikat „ja” - ćwiczenie aktywnego słuchania.
  15 Techniki aktywnego słuchania ich znaczenie dla procesu porozumiewania się
  16 Zadawanie pytań
  17 Strategie odpowiedzi
  18. Sztuka perswazji - argumentowanie pod kątem korzyści;
  19. Rozpoznawanie działań manipulacyjnych i sposoby przeciwdziałania im
  20. JĘZYK CIAŁA CZYLI KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
  - znaczenie zachowań niewerbalnych
  - synchronizacja treści wypowiedzi i komunikatów pozasłownych
  - czynniki wpływające na interpretację zachowań niewerbalnych
  - przestrzeń osobista i rodzaje dystansu
  - oddziaływanie wyglądu zewnętrznego
  - postawa otwarta i zamknięta
  - gestykulacja : dłonie, kciuki, ramiona, dotykanie twarzy
  - mimika, gesty nóg
  - kształcenie umiejętności obserwacji i interpretacji zachowań niewerbalnych.
  - ćwiczenie zachowań pozasłownych : kontakt wzrokowy, okazywanie zainteresowania

 • Szkolenia odbywają się w formie interaktywnego treningu umiejętności praktycznych z danego obszaru, z dobrą podbudową teoretyczną. Stosowane są takie formy nauczania, jak: wykłady, analizy przypadków, symulacje, ćwiczenia, demonstracje i prezentacje, testy, ankiety oraz dyskusje kierowane.

 • Wyższa kadra menedżerska, Średnia kadra menedżerska, Specjaliści, Pracownicy wykonawczy, studenci , dowolna grupa. ( 8-16 osób)

Iwona Pawlicka-Wojciechowska

Szkolenia o podobnej tematyce