0 Godzin, 0 Dni

Komunikacja społeczna

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zasad komunikowania się z otoczeniem, a w szczególności organizacji i prowadzenia współpracy z przedstawicielami mediów.

 • Szkolenie obejmie następujące segmenty wiedzy:

  § Doskonalenie sztuki prezentacji, w tym m.in.:
  ü Zasady wypowiedzi publicznej.
  ü Sposoby budowania przekazu i argumentacji.
  ü Budowanie treści komunikatów.
  ü Pozyskiwanie zaufania audytorium.
  ü Zasady retoryki.
  ü Komunikacja niewerbalna.

  § Współpraca z mediami, w tym m.in.:
  ü Instrukcja obsługi dziennikarza (rozumienie potrzeb i umiejętność ich sprostania).
  ü Tworzenie relacji między Partnerstwami a mediami.
  ü Budowanie komunikatu prasowego.
  ü Zasady udzielania wypowiedzi do mediów elektronicznych.
  ü Warsztaty praktyczne (zajęcia przed kamerą i mikrofonem, udzielanie wywiadów).
  ü Specyfika pracy z różnymi mediami.
  ü Przepisy prawa prasowego.

  § Promocja.
  ü Podstawowa wiedza o zasadach promocji projektu i organizowaniu eventów medialnych.
  ü Kanały i narzędzia promocji.
  ü Tworzenie planu promocji.
  ü Wykorzystanie mediów i innych instytucji (autorytetów) w programach promocyjnych.
  ü Zarządzanie projektem promocyjnym.
  ü Mierzenie efektywności kampanii promocyjnych i informacyjnych.

  § Podstawy negocjacji.

  § Zasady zarządzania kryzysem.

 • Zajęcia będą składały się z części wykładowej oraz warsztatów praktycznych (pisanie komunikatów, prowadzenie wywiadów, wypowiedzi do mikrofonu/ kamery, prowadzenie negocjacji, przemówienie do szerokiego audytorium).

  Uczestnicy będą także rozwiązywać i oceniać case’y, poznając dostępne doświadczenia innych osób

  i instytucji. Analiza faktycznych przypadków pomoże im zrozumieć podstawowe mechanizmy komunikowania i pozwoli przekonać ich do stosowania profesjonalnych zasad i standardów w zakresie współpracy z otoczeniem.  Uczestnicy szkolenia otrzymają też wiedzę na temat typowych błędów popełnianych w zakresie promocji

  i wystąpień publicznych oraz sposobów ich unikania.Paweł Kopijer - Od roku 1993 trener, konsultant HR, menedżer i właściciel różnych podmiotów szkoleniowych i konsultingowych, Dyrektor Zarządzający w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami, Specjalista ds. Szkoleń, HR Menedżer w spółce z branży IT, wykładowca studiów podyplomowych

o tematyce zarządzania ludźmi w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju w jedynej w Polsce firmie brokerskiej rynku szkoleń. Aktualne zainteresowania: optymalizacja procesów szkoleniowych w polskich organizacjach, nowoczesne metody oceny efektów biznesowych polityki szkoleniowej. Absolwent MBA (Thames Valley University, London). Członek American Society for Training and Development, dziennikarz miesięcznika Personel i Zarządzanie, autor wielu publikacji i opracowań

o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck), uczestnik wielu międzynarodowych konferencji HR oraz Misji Studyjnych w Europie i Ameryce, prelegent licznych konferencji i seminariów HR.Paweł Narożny - Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie

w zakresie public relations, w tym współpracy z mediami, planowania strategii oraz organizacji kampanii społecznych i eventów specjalnych. Pełnił m.in. funkcje rzecznika prasowego Leszka Balcerowicza - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego, członka Komitetu Komunikacji Zewnętrznej w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem. Stworzył i prowadził wiele kampanii społecznych. Jako doradca

ds. public relations współpracował z renomowanymi firmami z wielu branż.

Pracownik naukowy Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Praktycznego Zarządzania Instytut de Gestion w Warszawie, uczestnik wielu szkoleń z dziedziny komunikacji społecznej.Ireneusz Tomczak - Od 1997 do końca 2004 roku w ramach Fundacji Polonia tworzył i zarządzał Instytutem Zarządzania, największą w Polsce organizację menedżerską, z której zasobów korzystało w poprzednich latach 250 000 osób rocznie. Zrealizował ponad 100 różnorodnych projektów tematycznych mających celu upowszechnianie wiedzy na temat zarządzania, często będąc pomysłodawcą i menedżerem pierwszej edycji projektu, m.in: Konferencje Kadry, Programy Certyfikujące Inwestor w Kapitał Ludzki, Firma Przyjazna Klientowi, Badania i analizy rynku szkoleń.

Od 2005 roku zaangażowany w nowe projekty związane z rynkiem szkoleń i doradztwa: Nowoczesna Firma, Obserwatorium Zarządzania, KIGNET. Członek American Society for Training. Doradca w szeregu projektów Unijnych związanych z rynkiem szkoleń w Polsce, obecnie ekspert długookresowy dla PARP.

Absolwent PWSBiA, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na WSPiZ.

Szkolenia o podobnej tematyce