16 Godzin, 2 Dni

KOMUNIKACJA PISEMNA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Sprawne komunikowanie się pisemne, zgodne z najwyższymi standardami w tym zakresie, stanowi bardzo ważny element budowania pozytywnego wizerunku działu, w którym pracujemy, wreszcie - całej firmy. Celem tego szkolenia jest zdobycie narzędzi i umiejętności, czyli wszystkich tych zasad i praktyk, które sprawiają, że przekazywanie informacji w formie pisemnej jest bardziej skuteczne. • ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA:

  - Formułowanie komunikatów pisemnych w sposób zwięzły, uporządkowany i logiczny,
  - Dostosowanie komunikatów pisemnych do specyfiki odbiorcy, jego potrzeb oraz celów,
  - Budowanie komunikatów perswazyjnych,
  - Wykorzystanie zasad odnoszących się do danej formy komunikowania się pisemnego,
  - Efektywne korzystanie z poczty elektronicznej,

  Dzięki realizacji programu uczestnicy:

  - Nauczą się technik radzenia sobie z problemami natury językowej,
  - Poznają standardy poprawnego konstruowania różnego rodzaju komunikatów pisemnych (w tym instrukcji, notatek, odpowiedzi na reklamacje)
  - Dowiedzą się jak sprawdzać, czy tekst jest napisany w sposób zwięzły, logiczny i przekonujący.
  - Uelastycznią sposób przygotowania do pisania tekstów użytkowych (stosowania analogii, metafor itp.)
  - Poznają sposoby zwiększania skuteczności wywierania wpływu na innych poprzez słowo pisane,


  ROZWIJANE KOMPETENCJE
  - Komunikacja pisemna,
  - Współpraca wewnątrzfirmowa,

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce