14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Rzeszów Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podstawowym celem warsztatu jest zatem dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz współpracy między ludźmi. Sprawna komunikacja i współpraca wewnątrz firmy ma bezpośrednie przełożenie na relacje i współpracę z innymi podmiotami.  Znaczną część warsztatu zajmować będą aktywności tworzące pozytywny klimat sprzyjający komunikacji nastawionej na współpracę.  Cel szkolenia:  · Wzrost świadomości roli pracowników oraz ich zależności między sobą.  · Zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej  · Zapoznanie Uczestników z zasadami skutecznej komunikacji budującymi współpracę w zespole  · Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności  · w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej.  · Poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na budowanie „mostów komunikacyjnych” w każdej relacji i sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej  · Radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych  · Uporządkowanie i ujednolicenie wiedzy i umiejętności z zakresu procesu kierowania zespołem  · Pogłębienie umiejętności psychospołecznych związanych z procesem kierowania podwładnymi – aspekt komunikacyjny • Program szkolenia:

  CO SPRAWIA, ŻE CZUJEMY SIĘ RAZEM DOBRZE?
  Cechy osobowości i zachowania wpływające na pojawianie się sympatii między ludźmi
  W jaki sposób łamać stereotypy – pozytywne nastawienie
  Sposoby budowania i podtrzymywania sympatii między ludźmi

  W JAKI SPOSÓB SIĘ KOMUNIKUJEMY?
  Umiejętności komunikacyjne uczestników – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
  Bariery komunikacyjne – dlaczego nie warto decydować za innych?
  Opór komunikacyjny – w jaki sposób zachęcić innych by mówili

  PRZYCZYNY BRAKU WSPÓŁPRACY
  Przyczyny strukturalne (wynikające z sytuacji współzależności)
  Bariery komunikacyjne współpracy (bariery negocjacyjne)
  Techniki komunikacyjne przełamujące bariery współpracy
  Jak zmieniać „ich” nastawienie?
  Jak opanować swoje emocje?
  Jak przekształcać „ich” stanowisko?
  Jak zwiększać „ich” satysfakcję?
  Jak radzić sobie z „ich” poczuciem siły?

  PRZEKAZYWANIE KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ JAKO METODY BUDOWANIA WSPÓŁPRACY W ZESPOLE I POZA NIM
  Jaką funkcję pełni informacja zwrotna?
  Czy informacja zwrotna jest dla nadawcy czy dla odbiorcy?
  Formułowanie informacji zwrotnej

  JAK KOMUNIKACJA BUDUJE WSPÓŁPRACĘ?
  Efekt komunikacji – jak rozpoznać wspólne cele?
  Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych by skutecznie się z nimi komunikować?

  JAKA PEŁNIE ROLĘ W ZEPOLE I JAKIE MA TO ZNACZENIE DLA WSPÓŁPRACY
  Jaką rolę pełnie w zespole
  Jakie zadania wykonuję najlepiej

  EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KOMUNIKACJI
  Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji
  Umiejętność pracy w zespole
  Samokontrola w procesie komunikacji

  CZYM JEST KOMUNIKACJA MENADŻERSKA? OBSZARY, CELE I MODELE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ.
  Funkcje i formy komunikacji menedżera.
  Zidentyfikowanie czynników obniżających jakość komunikacji w różnych obszarach.

  INTEGRACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 • dyplom Effect Group

 • Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

  Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu skutecznego komunikowania się. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.  W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole. • Warsztat jest adresowany zarówno do członków zespołów pracowniczych, jak i do menadżerów zarządzających zespołami. • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Joanna Telus

WYKSZTAŁCENIE - Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I SZKOLENIOWE Specjalizacja: Negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów (Certyfikat specjalizacyjny Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW). Od 1996 roku trener rozwoju umiejętności. Mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i organizacyjnych. Doświadczenie zawodowe obejmuje szkolenia dla biznesu oraz instytucji państwowych i pozarządowych, consulting, badania społeczne, mediacje.Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: negocjacji, mediacji i rozwiązywani konfliktów, przywództwa, inteligencji emocjonalnej i społecznej, budowania współpracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Szkolenia realizowała zarówno dla menadżerów, lekarzy, pracowników front Office wielu branż a także dla nauczycieli. Współpracuje ze Stowarzyszeniami i Fundacjami działającymi na rzecz dzieci i osób upośledzonych umysłowo. Od 2010 roku stała współpraca z firmą szkoleniową Effect Group.

Szkolenia o podobnej tematyce