0 Godzin, 0 Dni

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W ORGANIZACJI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy będą mieli możliwość:

  udoskonalenia komunikacji między ludźmi różnych narodowości, tworzących jedną organizację

  nabycia umiejętności identyfikowania i zmiany stereotypów międzykulturowych

 • 1.Organizowanie procesu wzajemnego poznawania się między ludźmi różnych narodowości i języków – budowanie pozytywnych nastawień (model „5 kroków”)
  2.Zasady powstawania stereotypów i negatywnych nastawień
  3.Sposoby zmiany stereotypów w kontaktach indywidualnych i grupowych
  4.Budowanie wzajemnego zaufania między ludźmi różnej narodowości i języków
  5.Poznawanie i respektowanie obyczajów obu stron
  6.Sposoby „przełamywania” barier językowych
  7.Budowanie pluralistycznej kulturowo organizacji

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce