16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Wrocław Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Sopot Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia
  Uświadomienie sobie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w projekcie takich jak, dyskutowanie w grupie, informacja zwrotna, stosowanie różnych form spotkań, aktywne słuchanie, zachowania empatyczne, tworzenie profesjonalnych komunikatów z dbałością o ich zrozumienie i zapamiętanie, sposoby rozwiązywania konfliktów, a w efekcie poprawę współpracy i efektywności w zespole projektowym.

  Korzyści dla uczestników
  • poznanie własnych słabości komunikacyjnych i poprawa sytuacji,
  • przyswojenie ważnych umiejętności komunikacyjnych i ich zastosowań w pracy projektowej, zwłaszcza w warunkach konfliktu,
  • poprawa relacji i efektywności działania w zespole projektowym,
  • rozwój współpracy w ramach zespołu projektowego.

 • 1. Schemat procesu komunikacyjnego.

  2. Powtórzenie podstaw projektowych pod kątem komunikacji:
  • cykl życia projektu,
  • struktura osobowa,
  • matryca interesariuszy,
  • proces komunikacji,
  • zasady planowania komunikacji w projekcie,
  • kanały komunikacyjne: wady i zalety,
  • warunki pracy projektowej i ich wpływ na specyfikę komunikacji.

  3. Nasz styl komunikacji – ćwiczenie Lustro – uczestnicy przyjrzą się własnym nawykom i błędom komunikacyjnym, częstym barierom, wyciągniemy wnioski.

  4. Informacja zwrotna, zasady, jej znaczenie dla powodzenia projektu i rozwoju firmy, postrzeganie informacji zwrotnej w różnych kulturach, ćwiczenie: pilot.

  5. Profesjonalny komunikat: cechy, zasady tworzenia, ćwiczenie „4 komunikaty”.

  6. Tworzenie skutecznych komunikatów (zasady i praktyka).

  7. Spotkania w projekcie – niezastąpiony rodzaj komunikacji:
  • rodzaje, zasady, cele,
  • ćwiczenie: przeprowadzamy spotkanie rozpoczynające (Kick-off).

  8. Komunikacja w zespole projektowym: wypracowanie wspólnego stanowiska w grupie, perswazja, argumentacja, wywieranie wpływu + feedback – ćwiczenie: most zwodzony, dyskusja, wnioski praktyczne.

  9. Zapamiętywanie: jak ułatwić odbiorcy komunikatu jego zapamiętanie – ćwiczenie Test pamięci.

  10. Burza mózgów: zasady i etapy, ilustracja filmowa (reportaż z pracy najbardziej innowacyjnej firmy projektowej w Dolinie Krzemowej) i dyskusja, ćwiczenie: „wprowadzenie do burzy mózgów”.

  11. Praca zespołowa w projekcie: ćwiczenie „budujemy inaczej”, omówienie i wnioski.

  12. Trudne sytuacje komunikacyjne, ćwiczenie: przeciek – jak zachowamy się w trudnej sytuacji?

  13. Bariery w komunikacji: werbalne i niewerbalne, jak je pokonywać.

  14. Rozumienie komunikatu: ćwiczenie „Dyktator”:
  • aktywne słuchanie – rodzaje i znaczenie, ćwiczenie „opowieść wakacyjna”.

  15. Ilustracja filmowa: dyskusja, wnioski.

  16. Osobowość a styl komunikacji, typologia zachowań wg Maccoby’ego, jak się dostosować, jakie zadania przydzielić, jak przekonać i zdobyć zaufanie, osobowość a konflikty.

  17. Konflikty w projekcie: rodzaje, najczęstsze przyczyny, rola komunikacji, rozwiązywanie konfliktów: ćwiczenie „konflikt”, zapobieganie konfliktom.

  18. Empatia – jej praktyczny wyraz na co dzień, ćwiczenie: Graffiti.

  19. Asertywność – zastosowanie w projektach w naszych realiach kulturowych, critical incidents i scenki.

  20. Podsumowanie.

 • ukończenia szkolenia

 • Grupowe kształcenie warsztatowe z dominacją form aktywnych:
  • gry,
  • symulacje,
  • testy psychologiczne,
  • dyskusje grupowe,
  • odgrywanie ról,
  • analiza przypadków,
  • ćwiczenia z kamerą.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce