8 Godzin, 1 Dni

Komunikacja

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Dzięki szkoleniu uczestnik może:

  - zastosować ten sam język,

  - odkryć, kiedy ludzie kłamią i chcą coś ukryć,

  - radzić sobie z trudnymi sytuacjami powstającymi podczas rozmowy,

  - słuchać innych i rozumieć wszystko, co przekazują nie tylko słowami, ale i za pomocą mowy ciała,

  - mówić przekonująco,

  - poznać relacje w kontaktach międzyludzkich i w trakcie rozmów o interesach,

  - być bardziej pewnym siebie i odnosić sukcesy.  Szkolenie pozwala na:

   wzrost samoświadomości komunikacyjnej;

   uporządkowanie doświadczeń komunikacyjnych;

   nabycie nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w komunikacji;

   poznanie sposobów prawidłowej diagnozy sytuacji związanych z komunikacją i dobierania odpowiednich w danej sytuacji sposobów, narzędzi i kanałów informacji;

   poznanie praktycznych umiejętności i technik komunikacyjnych użytecznych w sytuacjach zawodowych;

   większy dynamizm i skuteczność w działaniach grupowych;

   łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

   przyjmowanie w grupie postaw otwartych;

   doskonalenie zdolności kierowania zespołami ludzkimi;

   dobrą, motywującą atmosferę w pracy;

   zdobycie pewności siebie oraz wyższej samooceny;

   opanowanie umiejętność zadawania pytań;

   umocnienie uczciwych i bezpośrednich kontaktów z przełożonymi i podwładnymi;

   podwyższenie umiejętność słuchania innych;

   skuteczne radzenie sobie z krytyką;

   skuteczne mówienie TAK i NIE;

   usprawnienie obiegu dokumentów w firmie.

 • 1. Dlaczego i po co się komunikujemy

  2. Podstawowe reguły i techniki komunikowania się
  • Komunikacja jedno i dwukierunkowa
  • Podstawowe techniki werbalne
  • Niewerbalne techniki aktywnego kontaktu
  • Techniki komunikacji w zależności od sytuacji

  3. Przeszkody i bariery w komunikacji
  • Przyczyny i rodzaje zakłóceń w komunikacji
  • Bariery skutecznej komunikacji
  • Skutki zakłóceń

  4. Praktyczne sposoby zapobiegania nieporozumieniom

  5. Emocje w komunikacji
  • Jak radzić sobie z wybuchami gniewu u siebie i innych
  • Stres- sposoby odreagowania

  6. Efektywna komunikacja we współpracy z innymi
  • Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych
  • Podstawowe techniki zachowań asertywnych
  • Przyjmowanie i udzielanie pochwały i reprymendy
  • Komunikacja w sytuacji zebrań – elementy prezentacji i przekonywania

  7. Zasady wywierania wpływu w komunikacji
  • Podstawowe mechanizmy wywierania wpływu
  • Zastosowanie technik wywierania wpływu w praktyce zawodowej
  • Strategie argumentacji i przekonywania
  • Wykorzystanie postaw asertywnych

 • Szkolenie będzie miało charakter praktycznego warsztatu, aż 70 % czasu szkolenia poświęcona jest praktycznym ćwiczeniom, symulacją. Ma to na celu zaktywizowanie każdego z uczestników, zwiększenie zaangażowania grupy i szybsze przyswojenie wiedzy. Szkolenie odbywać się będzie w grupach liczących do 12 osób, pozwoli to na interaktywnych charakter warsztatu oraz indywidualne podejście do każdego pojawiającego się problemu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce