7 Godzin, 1 Dni

Komputer w firmie - sprzęt, internet i poszukiwanie informacji

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

  - doboru lub dostosowania sprzętu komputerowego do wymagań firmy

  - sposobów podłączenia i eksploatacji internetu poszukiwania i zarządzania informacją w sieci internet

 • W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
  - o elementach istotnych przy zakupie sprzętu komputerowego dla firmy
  - o możliwościach rozwoju infrastruktury komputerowej w firmie
  - jak zapewnić firmie podłączenie do internetu
  - jak poszukiwać i porządkować informację w internecie

 • Śląskiego Centrum Szkoleniowego oraz zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów oraz warsztatów w sali komputerowej.

 • Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, właścicieli i zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz pracowników odpowiedzialnych za rozwój firmy

Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu informatyki oraz akredytowanych trenerów w projektach unijnych PHARE 2000 oraz 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich.

Szkolenia o podobnej tematyce