6 Dni

grupa max. 12

Kompleksowy projekt dla Mobilnych Przedstawicieli Handlowych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Ukształtowanie postawy pro-sprzedażowej wśród przedstawicieli handlowych
  • Umiejętność dotarcia do klienta i poznanie sposobów myślenia w podejmowaniu decyzji zakupowej
  • Rozwijanie kompetencji w zakresie efektywnego budowania relacji z klientem
  • Nabycie umiejętności budowania długotrwałych relacji z Klientem
  • Zdobycie niezbędnej wiedzy merytorycznej z zakresu psychologii sprzedaży
  • Poznanie taktyk i technik wywierania wpływu w rozmowie handlowej
  • Poznanie narzędzi obrony przed manipulacjami ze strony klienta
  • Zwiększenie świadomości znaczenia obsługi klienta w procesie sprzedaży
  • Doskonalenie umiejętności sprzedażowych poprzez analizę dotychczasowych doświadczeń Uczestników warsztatu
  • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w kontakcie z Klientem

 • Korzyści uczestnictwa w warsztacie:
  • Stosować nowe sposoby docierania do osób decyzyjnych
  • Skutecznie zarządzać czasem i przebiegiem rozmowy sprzedażowej
  • Stosować w praktyce techniki wywierania wpływu w celu budowania długotrwałych relacji z klientami
  • Wykorzystywać świadomie metody i techniki zamykania sprzedaży
  • Przekształcać język negatywny w pozytywnie nacechowane zwroty
  • Zbudować katalog korzyści, który ułatwi im przekonanie Klienta do podjęcia decyzji zakupowej
  • Rozpoznawać werbalne sygnały wysyłane przez Klienta
  • Odpowiednio reagować na obiekcje Klientów w celu doprowadzenia transakcji do pozytywnego finału
  • Świadomie stosować i używać narzędzi negocjacyjnych i wykorzystywać metody wywierania wpływu

  1) WARSZTATY STACJONARNE W SIEDZIBIE PAŃSTWA FIRMY

  Projekt składa się z VI modułów praktycznych, których celem jest kompleksowe wdrożenie Przedstawicieli Handlowych w relacyjny model sprzedaży. Każdy moduł zawiera ćwiczenia praktyczne, podczas których Uczestnicy będą wypracowywali konkretne rozwiązania, które bezpośrednio będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Poszczególne moduły, będą realizowane w odstępie od 1-2 tygodni. Taka forma pozwoli na efektywne wdrożenie nowych umiejętności przez Przedstawicieli Handlowych, zebranie doświadczeń w trakcie pracy i poddanie ich analizie w trakcie kolejnych modułów.

  Moduł I - SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
  Moduł II - PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY
  Moduł III - TRENING SKUTECZNEJ PREZENTACJI I WYWIERANIA WPŁYWU
  Moduł IV - TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z OBIEKCJAMI
  Moduł V – FINALIZACJA SPRZEDAŻY I JĘZYK PERSFAZJI
  Moduł VI – WARSZTAT SYMULACYJNY (MOŻLIWA OPCJA KAMERY)

  Szczegółowy program modułów do ustalenia po dokładnym ustaleniu zakresu kompetencji, nad którymi będziemy pracować w trakcie warsztatów.

  2) WARSZTATY ON THE JOB TRAINING „WIZYTY TERENOWE”
  • Spotkanie z osobą zarządzającą w celu konsultacji i doprecyzowania wobec umiejętności, wiedzy i postaw Przedstawicela Handlowego
  • Rozmowa z Przedstawicielem Handlowym
  • Realizacja wizyty terenowej
  • Raport z wizyty wraz z rekomendacjami dla osób zarządzających i Przedstawiciela Handlowego
  • Omówienie raportu

  Ilość wizyt indywidualnie ustalana w zależności od zdiagnozowanych potrzeb

 • Certyfikacja dla Przedstawicieli Handlowych

 • Warsztaty praktyczne na sali szkoleniowej oraz wizyty terenowe

 • Przedstawiciele Handlowi, Mobilni Handlowcy, Osoby zajmujące się sprzedażą bezpośrednią

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu

 • Ilość uczestników, czas trwania projekt, zakres merytoryczny projektu

Adam Pluciński

Adam Pluciński od 11 lat przygotowuje i realizuje szkolenia. W latach 2010-2014 realizował politykę szkoleniową dla Holicon Sp. z o.o, pełniąc funkcję Kierownika Działu Szkoleń i Jakości. Od 2011 jest właścicielem firmy Circinus Training Center. Inspiracją do jej założenia była pasja i chęć dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem. Certyfikowany Trener FRIS, narzędzia, które umożliwia diagnozę Stylu Myślenia i Działania oraz przygotowywanie na tej podstawie odpowiednich raportów indywidualnych, zespołowych i rekrutacyjnych. Obszary specjalizacji: Obsługa Klienta, Obsługa reklamacji, Sprzedaż, Umiejętności Miękkie, Szkolenia Menedżerskie, Development i Assessment Center  Wykładowca na uczelni Collegium Da Vinci w Poznaniu z zakresu Zarządzania Sprzedażą.  Sześciokrotnie zasiadał w Jury ogólnopolskiego Konkursu Telemarketer Roku organizowanego przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego w latach 2011-2016.Wybrany na Przewodniczącego Jury 2017 roku, ww. konkursu przez Radę Programową.

Szkolenia o podobnej tematyce