30 Dni

Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy - szkolenie on-line.

120,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje na temat warsztatu pracy doradcy zawodowego i lidera klubu pracy. Po opanowaniu przygotowanych materiałów, wzrośnie świadomość działań i roli doradcy zawodowego oraz lidera klubu pracy podczas wchodzenia młodzieży i dorosłych na rynek pracy.

 • Program szkolenia:
  Komunikacja interpersonalna
  Techniki radzenia sobie ze stresem
  Warsztat pracy doradcy zawodowego
  Zawodoznawstwo w pracy doradcy zawodowego
  Strategie obsługi Klienta
  Metody aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na Rynku Pracy

 • Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  - Doskonalenia zawodowego nauczycieli
  - Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

 • Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych i liderów klubu pracy zatrudnionych w Urzędach Pracy oraz innych osób zajmujących się poradnictwem zawodowym dla różnych grup Klientów, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w diagnozowaniu ich potrzeb.

 • 120 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena kursu dla jednego uczestnika.

Psycholog, certyfikowany doradca zawodowy I stopnia. Doktorantka w zakresie Psychologii Społecznej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista z zakresu psychologii społecznej i psychologii pracy, trener umiejętności miękkich i technik poradnictwa zawodowego.

Szkolenia o podobnej tematyce