16 Godzin, 2 Dni

KOMPENDIUM WIEDZY PRAWNEJ PRACOWNIKA JEDNOSTKI SEKTORA PUBLICZNEGO - 2-dniowe warsztaty praktyczne i konsultacje indywidualne z radcą prawnym. 23-24 marca 2015r. Poznań

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:  przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy prawnej i praktycznych umiejętności pozwalającej na odpowiedzialne wykonywanie obowiązków pracownika jednostki publicznej;

  pozyskanie przez uczestników szkolenia, wiedzy w zakresie istniejących w polskim prawie regulacji dotyczących zatrudniania pracowników instytucji publicznych, wykonywania przez nich powierzonych im obowiązków oraz zasad odpowiedzialności karnej, majątkowej i porządkowej tychże pracowników;

  wzbogacenie wiedzy uczestników w zakresie regulacji prawnych, stosowanych przez pracowników jednostek publicznych w ramach ich codziennej pracy;

  zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.  Kompendium wiedzy prawnej obejmuje następujący zakres:

  1. Regulacje prawne dotyczące zatrudniania, warunków pracy i odpowiedzialności poszczególnych grup pracowników jednostek publicznych.

  2. Antykorupcyjne regulacje prawne dotyczące pracowników jednostek publicznych.

  3. Zasady odpowiedzialności pracowników jednostek publicznych.

  4. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA).

  5. Podstawy prawa cywilnego.

  6. Elementy prawa zamówień publicznych.

  7. Ochrona danych osobowych w jednostkach publicznych.

  8. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. • 1. Status pracownika jednostki publicznej (regulacje prawne dotyczące zatrudniania, warunków pracy i odpowiedzialności poszczególnych grup pracowników jednostek publicznych).

  2. Antykorupcyjne regulacje prawne dotyczące pracowników jednostek publicznych:
  a) korupcja, płatna protekcja i inne typy zachowań korupcyjnych - elementy prawa karnego;
  b) ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tzw. ustawa antykorupcyjna),
  c) obowiązki prewencyjne o charakterze antykorupcyjnym, w tym obowiązek składania oświadczeń i informacji,
  d) pozostałe ograniczenia antykorupcyjne.

  3. Zasady odpowiedzialności pracowników jednostek publicznych:
  a) odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
  b) odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  c) odpowiedzialność porządkowa.

  4. Kodeks postępowania administracyjnego:
  a) zasady ogólne;
  b) prowadzenie postępowania administracyjnego;
  c) zagadnienia techniczne i proceduralne;
  d) rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym;
  e) nadzwyczajne tryby prowadzenia postępowania administracyjnego.
  Sesja warsztatowa

  5. Podstawy prawa cywilnego
  a) podmioty stosunków prawnych i ich reprezentacja;
  b) pełnomocnictwo;
  c) umowy cywilnoprawne.
  Sesja warsztatowa

  6. Elementy prawa zamówień publicznych:
  a) zasady udzielania zamówień publicznych;
  b) progi w zamówieniach publicznych;
  c) kryteria oceny ofert;
  d) przesłanki odrzucenia oferty;
  e) umowy o zamówienie publiczne i prawne zabezpieczenia interesu zamawiającego.

  7. Ochrona danych osobowych w jednostkach publicznych:
  a) instytucja publiczna, jako podmiot przetwarzający dane osobowe;
  b) obowiązki instytucji publicznych związane z ochroną danych osobowych;
  c) dopuszczalność przetwarzania danych osobowych przez instytucje publiczne;
  d) udostępnianie danych osobowych i powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom;
  e) podmioty odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w ramach instytucji publicznych;
  f) odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.
  Sesja warsztatowa

  8. Ustawa o dostępie do informacji publicznej:
  a) zasady stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  b) sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej;
  c) odmowa udostępnienia informacji publicznej;
  d) instrumenty prawne służące wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej;
  e) odpowiedzialność za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.

  9. Podsumowanie warsztatów.

  Najistotniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, która pozwala z jednej strony utrwalić zaprezentowany w ramach danej części materiał, z drugiej strony umożliwia ona nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy.


  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:

  990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań


  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów, pracowników oraz kadrę kierowniczą jednostek sektora publicznego. Ponieważ praca w administracji publicznej wymaga znajomości aktualnych przepisów i umiejętności ich zastosowania w praktyce, przygotowaliśmy kompendium wiedzy prawnej pozwalającej na podnieniesie kwalifikacji zawodowych w tym zakresie.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, trener – praktyk, na co dzień radca prawny, współpracuje z kancelarią Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radcy Prawnego oraz prowadzi własną praktykę prawną. Szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, część studiów odbył na Wydziale Prawa University of Oslo w Norwegii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej jednostek publicznych oraz podmiotów gospodarczych. Autor profesjonalnego cyklu szkoleniowego: KOMPENDIUM WIEDZY PRAWNEJ PRACOWNIKA JEDNOSTKI SEKTORA PUBLICZNEGO. Jako wykładowca więdzę przekazuje bardzo fachowo w oparciu o wiele przykładów praktycznych aktywizując Uczestników zajęć.

Szkolenia o podobnej tematyce