16 Godzin, 2 Dni

Kompendium młodego menedżera: Rekrutacja i ocena pracowników

4 900,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia  Moment awansu na stanowisko kierownicze to dla wielu pracowników najszczęśliwszy, lecz zarazem najtrudniejszy moment w karierze: oto z dnia na dzień trzeba przestawić się z wykonywania poleceń na ich wydawanie i egzekwowanie, z odpowiedzialności za siebie przejść do odpowiedzialności za cały zespół.  Cykl „Kompendium młodego menedżera” pomaga początkującym menedżerom (lub osobom przygotowującym się do objęcia takiej funkcji) w szybkim i efektywnym odnalezieniu się w ich nowej roli.  Każdy menedżer osiąga swój osobisty sukces poprzez sukces ludzi, którzy dla niego pracują. Dlatego kluczowe znaczenie ma dobór odpowiednich osób do zespołu, oraz zapewnienie ciągłego rozwoju i zaangażowania wszystkich jego członków poprzez regularną ocenę ich pracy. Wielu początkujących menedżerów ma trudność z właściwym odnalezieniem się w tych działaniach – przejawiają zbytnią pobłażliwość lub są zbyt wymagający wobec pracowników, ocenę ich pracy traktują jak przykrą konieczność, a nowe osoby do zespołu dobierają w sposób przypadkowy.  Celem szkolenia jest syntetyczne przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do rzetelnej oceny kandydatów do pracy, oraz do regularnej i efektywnej oceny pracy podległego zespołu.  Korzyści z udziału w szkoleniu  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:  - dobierać najlepsze osoby do zespołu poprzez rzetelną ocenę doświadczenia i umiejętności kandydatów oraz stopnia ich dopasowania do kultury firmy  - efektywnie współpracować z działem HR/administracji lub firmą rekrutacyjną przy selekcji kandydatów do pracy  - budować pozytywny wizerunek firmy w oczach kandydatów  - rzetelnie i efektywnie przeprowadzać ocenę pracy podległego zespołu (roczną, kwartalną, miesięczną lub bieżącą)  - prowadzić rozmowy oceniające z pracownikami w sposób motywujący do działania jak i skutecznie korygujący błędy • Program merytoryczny szkolenia

  Rola menedżera i innych osób w firmie w rekrutacji nowych pracowników
  Zasady efektywnej współpracy z działem HR/administracji lub z firmą rekrutacyjną
  Przygotowanie do rozmowy z kandydatami do pracy – dobór kryteriów i sposoby ich weryfikacji
  Jak w CV i liście motywacyjnym wychwycić to, co najważniejsze?
  Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych: wywiad kompetencyjny i biograficzny
  Zadawanie pytań pozwalających na rzetelną ocenę kandydata
  „Proszę mi sprzedać ten długopis” – czy warto zadawać podchwytliwe pytania?
  Pytania, których lepiej nie zadawać kandydatom
  Budowanie wizerunku pracodawcy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
  Rozmowa kwalifikacyjna jako spotkanie biznesowe – dlaczego warto budować partnerstwo?
  Rola oceny okresowej w pracy z zespołem
  Rodzaje ocen: ocena rezultatów, ocena kompetencji (rozwojowa)
  Jak szybko i skutecznie przekazywać ocenę okresową
  Przekazywanie pochwał w ocenie okresowej
  Jak rozmawiać o obszarach do poprawy, żeby faktycznie uzyskać poprawę?
  Jak rozmawiać o potrzebach pracownika i możliwościach rozwoju, aby zwiększyć motywację?
  Trudne sytuacje w rozmowach oceniających
  Monitorowanie efektów oceny okresowej
  Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności

 • Tak- imienne dla każdego uczestnika szkolenia.

 • Metodologia  - analiza doświadczeń  - ćwiczenia w grupie i indywidualne  - role playing (odgrywanie scen)  - case study i symulacje  - dyskusja moderowana  - brainstorming (burza mózgów)  - mini wykład interaktywny  - prezentacja interaktywna  - feedback, obserwacja

 • Dla kogo adresowane jest szkolenie?  - osoby rozpoczynające pełnienie funkcji kierowniczych, lub pełniące je przez okres krótszy niż 1 rok  - osoby przewidziane do objęcia funkcji kierowniczych w najbliższej przyszłości  - zastępcy kierowników, koordynatorzy, liderzy zespołów  - kierownicy projektów, w których zakresie odpowiedzialności leży dobór ludzi do zespołu i ocena ich pracy  - wszelkie osoby mające bezpośrednią odpowiedzialność za pracę innych

 • 4900 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Bartek SkierkowskiPsycholog, certyfikowany coach, trener biznesu, konsultant HR. Ukończył psychologię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, a także SzkołęCoachów TROP oraz Szkołę Trenerów Biznesu TROP rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dużych międzynarodowych korporacjach o ugruntowanej pozycji (m.in. Deloitte, RWE, Thomson), gdzie m.in. zajmował się koordynacją projektów szkoleniowych i rozwojowych, wdrażaniem systemów ocen, a także przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń wewnętrznych.

Szkolenia o podobnej tematyce