5 Godzin, 1 Dni

Kodeks spółek handlowych

2 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie spółek prawa handlowego

 • 1. Zmiany w przepisach dotyczących spółek osobowych
  2. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. Zbywanie i umarzanie udziałów
  4. Zarząd i rada nadzorcza w spółce z o. o. i spółce akcyjnej
  5. Modyfikacja przepisów dotyczących zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia
  6. Przymusowy wykup akcji
  7. Obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji i nabywanie akcji własnych
  8. Restrukturyzacja spółek
  9. Pojęcie dominacji i zależności

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu

 • wykład + dyskusja

 • pracownicy działów handlowych, prawnych, windykacyjnych, biur zarządów, wszyscy zainteresowani

 • 230 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  analiza potrzeb

 • ilość uczestników, miejsce szkolenia

 • 2000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • ilość uczestników, miejsce szkolenia

Czesław Martysz

Szkolenia o podobnej tematyce