8 Godzin, 1 Dni

Kodeks Postępowania Administracyjnego

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest uzupełnienie i wsparcie umiejętności praktycznych i systemowych, pogłębienie świadomości i kultury urzędniczej oraz repetycja pojęć, konstrukcji i zasad w zakresie węzłowych zagadnień ustroju administracyjnego, form działalności i kompetencji organów administracyjnych, stosowania procedur w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

 • Program szkolenia

  1. Pojęcie administracji publicznej i podstawowe kategorie organizacyjne
  2. Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym
  3. Terminy (materialne, formalne, zawite, prekluzyjne), przywracanie terminów
  4. Wezwanie do usunięcia braków formalnych, wezwania do złożenia wyjaśnień – skutki nie stawienia się strony
  5. Doręczenia
  6. Wyłączenie pracownika
  7. Wyłączenie organu
  8. Rodzaje aktów administracyjnych i ich elementy
  9. Odwołania od decyzji organu I instancji
  10. Zawieszenie postępowania
  11. Umożenie postępowania
  12. Sposoby wzruszania decyzji ostatecznych: wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji
  13. Rodzaje decyzji wydawanych przez II organ instancji

 • Certyfikat autoryzowany przez Olsztyńską Szkołę

 • Kadra urzędnicza

Ekspert Olsztyńskiej Szkoły Biznesu

Szkolenia o podobnej tematyce