6 Godzin, 1 Dni

Klauzule abuzywne w praktyce. Konstruowanie wzorców umownych i relacje z UOKiK.

więcej terminów () mniej terminów
 • Klauzule abuzywne w ogólności

  1. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną (abuzywną)

  2. Czy negocjacje zwalniają z zarzutu abuzywności?

  3. Aktualna lista szarych klauzul; prace nad nową dyrektywą (wzmianka)

  4. Ryzyka cywilne, administracyjne i karne związane z klauzulami abuzywnymi

  5. Jak osiągnąć cele biznesowe bez posługiwania się ryzykownymi zapisami?

  Rejestr klauzul niedozwolonych

  1. Postępowanie przed SOKiK w sprawie klauzul (tzw. kontrola generalna)

  2. Jak się bronić przed pozwem o wpis klauzuli do rejestru?

  3. Jakie są skutki przegranej przed SOKiK?

  4. Charakter rejestru niedozwolonych klauzul

  5. Jak ustalić, dlaczego dana klauzula trafiła do rejestru?

  Postępowanie przed UOKiK

  1. Działania podejmowane przez Prezesa UOKiK w sprawie kontroli wzorców

  2. Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (ZIK)

  3. Rodzaje rozstrzygnięć Prezesa UOKiK w postępowaniach ZIK

  4. Możliwość zawarcia „ugody” z Prezesem UOKiK

  5. Podstawa oraz kryteria wymiaru kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

  1. Wysokość kar w praktyce orzeczniczej UOKiK

  2. Źródła wiedzy nt. orzecznictwa oraz stanowiska UOKiK

  Odwołanie do SOKiK

  1. Wstrzymanie wykonalności decyzji UOKiK

  2. Co podnieść w odwołaniu?

  3. Procedowanie przed SOKiK

  Warsztaty

  1. Trendy orzecznicze w sprawach dotyczących branży telekomunikacyjnej oraz deweloperskiej

  2. Zastrzeżenie trybu zmian wzorca umownego

  3. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności konsumenta

  4. Kary umowne – wysokość, kryteria nakładania

  5. Dyskusja

 • Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Na zakończenie szkolenia otrzymają Państwo certyfikat uwzględniający liczbę godzin.

 • Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się konstruowaniem i stosowaniem wzorców umownych, w szczególności do działów prawnych przedsiębiorców obsługujących klientów masowych - ze szczególnym uwzględnieniem branży IT i telekomunikacyjnej oraz deweloperskiej.

Andrzej Springer

Radca prawny, partner w kancelarii "Bartkowiak Wojciechowski Wawrzynowicz Springer Sp.j." ( www.bwws.pl ). Ukończył aplikację sądową i radcowską, wpisany na listę adwokatów. W latach 2005 -2009 wspólnik i szef departamentu procesowego jednej z największych polskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w sprawach procesowych i wszelkich postępowaniach spornych oraz postępowaniach przed organami administracji, w tym w szczególności w sprawach gospodarczych, z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zamówień publicznych, jak również dotyczących zapłaty znaczących roszczeń.

Szkolenia o podobnej tematyce