6 Godzin, 1 Dni

Klasyfikowanie oraz ewidencja wydatków strukturalnych - przygotowanie do sporządzenia nowego sprawozdania Rb-Wsa i Rb-Wsb za rok 2010

498,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
  • tak, wydawane uczestnikom po zakończeniu szkolenia

  • 498 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • przerwy kawowe
    wyżywienie

Tomasz Wojtania - Niezależny konsultant i wykładowca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji w "Rachunkowości Budżetowej". Jako wykładowca został przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych. Uczestniczył w pracach programu LGPP oraz w pracach Departamentu Budżetu Zadaniowego KPRM.

Szkolenia o podobnej tematyce