16 Godzin, 2 Dni

Kierowanie Zespołem zaawansowane - rozwój kompetencji menadżerskich

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • PRZYWÓDZTWO I MOTYWOWANIE rozwój kompetencji menadżerskich POZIOM ZAAWANSOWANY

  „Przywódcy rozwijają się, poznając, kim są i co cenią, uświadamiając sobie słabe punkty, które mogłyby pokrzyżować ich plany, pielęgnując nawyk nieustannej autorefleksji i uczenia się.”
  Chris Lowney

  POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA i MOTYWACJI pracowników aby dali z siebie wszystko!!

  KORZYŚCI:
  -Program kładzie nacisk na elementy:
  -zaawansowane ćwiczenia konkretnych przypadków zgłoszonych przez uczestników,
  -zarządzanie sytuacyjne – model Hersey’a / Blanchard’a,
  -pokolenie Y,
  -konflikt w zespole,
  -coaching, jako narzędzie menedżera,
  -elementy języka perswazji,
  -przyjmowanie feedbacku, jako podstawowa umiejętność w ciągłym rozwoju menedżera,
  -motywację jako ważne narzędzie menadżera.


  Współczesny menedżer
  - niezależnie od tego, jak wysoko w hierarchii stoi - to osoba która nieustannie się rozwija. Obok samodzielnego rozwoju, poszerzania wiedzy i próbowania nowych rozwiązań, doskonałym i łatwo dostępnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskich. Przypomnienie, pogłębienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej efektywnego kierowania zespołem. Ćwiczenia praktyczne sytuacji zgłoszonych przez uczestników, mające na celu utrwalenie i wyrobienie właściwych nawyków działania skutecznego szefa.

  SPOSÓB PROWADZENIA WARSZTATÓW:

  Warsztaty VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.
  Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną są to studia przypadków praktycznych. Odgrywanie ról, ćwiczenie prezentacji, autoanaliza w oparciu o realizowane w trakcie treningu ćwiczenia.

  METODY SZKOLENIA:

  80 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.
  20 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia

  mikro-wykłady,
  symulacje,
  dyskusje moderowane,
  studia przypadków,
  gry sytuacyjne,
  ćwiczenia,
  autoprezentacje i odgrywanie ról.

  Ze względu na małą grupę szkoleniową, ale również na fakt, iż szkolenie poprowadzi doświadczony praktyk, zazwyczaj poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.

  OPINIE UCZESTNIKÓW:

  Magdalena z Katowic: „Szkolenie jest bardzo dobrym doświadczeniem. Pozwoliło spojrzeć na problem z innej strony. Dzięki szkoleniu wprowadzę nowe zasady w firmie, przyjaźnie podejdę do pracownika. Szkolenie profesjonalne na wysokim poziomie, przykłady na własnych doświadczeniach. Bardzo owocne.”
  Anna z Poznania: „ uświadomienie sobie ważności tematów o których miało się widzę. uświadomienie sobie błędów, które się popełnia w rozmowie.”
  Jacek z Warszawy: „Jedno z najlepszych w jakich uczestniczyłem.”
  Radosław z Warszawy: „Najlepsze szkolenie w którym uczestniczyłem w tym roku (a byłem na 4) Największa ilość przydatnej wiedzy którą można bezpośrednio wykorzystać.”
  Wojciech z Warszawy: „Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie.Informacje uzyskane były bardzo skoncentrowane na temat szkolenia, były bardzo przydatne, oraz atmosfera jest super podczas szkolenia.”
  Piotr z Krakowa: „szkolenie było przeprowadzone w miłej atmosferze. Zakres wiedzy prowadzącego na temat szkolenia był duży i dobrze przekazany co pozwoli mi nabytą wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej.”
  Krzysztof z Warszawy: „jak zwykle bardzo dobre wrażenia z perspektywą na udział w kolejnych.”
  Paweł z Katowic: „ciekawe, aktywizujące, mądrze przygotowane i dobrze przeprowadzone. Poznałem cechy dobrego lidera, poznałem swoje błędy i dowiedziałem się jak je poprawić. Szkolenie bardzo inspirujące, przebiegające w dobre atmosferze, zachęcające do pracy nad sobą.”

  PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH:

  Kim jest szef współczesnej organizacji?
  Co powinien wiedzieć pracownik, by spełniać oczekiwania szefa ?
  Inteligencja emocjonalna coacha-lidera, świadomość siebie i innych.
  Szef jako „koło zębate” w organizacji.
  Jak spełnić oczekiwania zespołu?
  Expose szefa.

  Co mogę wykorzystać w moim zespole ?
  Czy, kiedy i jak stosować styl coachingowy w zarządzaniu?
  Tworzenie środowiska i budowanie relacji w oparciu o coaching.
  Psychologia potrzeb i motywacji, systemy wartości, używanie intuicji.
  Kompetencje - zadawanie pytań, docieranie do sedna.

  Komunikaty w coachingu – rodzaje przekazu, docenianie, feedback.
  Zarządzanie zespołami X,Y,Z – Trzy Światy.
  Różnice pokoleniowe i różne wymagania.
  Dopasuj styl i sposób zarządzania do człowieka, a nie człowieka do stylu zarządzania.
  Lojalność pracownika.

  Motywacja zróżnicowanych zespołów.
  Kontraktowanie współpracy.
  Pokonywanie barier, praca z sabotażystami, przekonaniami.
  Przeciwstawne poglądy drogą do kreowania nowych rozwiązań.
  Zarządzanie postępami i odpowiedzialnością w działaniu.
  Postawa szefa a dysfunkcje w zespołach – pokonywanie ograniczeń.
  Narzędzia pozwalające dobrze wdrożyć zmiany.
  Style reakcji na konflikt, zasady rozwiązywania konfliktów, konflikty w grupie.

  Organizacja jako system – implementacja, kryteria, mierzenie efektów.
  Rozmowa dyscyplinująca – stopniowanie i adekwatność sytuacyjna.
  Od komunikatu „ja” do sankcji – asertywność i koncentracja na faktach.
  Rodzaje sankcji – realność i adekwatność.
  Delegowanie zadań i rozliczanie zespołu.
  Zarządzanie projektami - moda czy konieczność?

  ĆWICZENIA INTERAKTYWNE:
  Przemówienie szefa motywujące do działania.
  Przekazanie trudnego zadania pracownikowi.
  Rozmowa kontrolna.
  Rozmowa „korygującą”.
  Metoda kanapki.
  Metoda DEEP.
  Schemat rozmowy ganiącej.
  Zarządzanie sytuacyjne – model Hersey’a / Blanchard’a.

  Przed szkoleniem każdy z uczestników ma możliwości wypełnienie ankiety by zwrócić uwagę na aspekty szczególnie dla niego ważne.
  Dzięki temu szkolenie jest dostosowane do potrzeb uczestników.
  Na szkoleniu można zgłaszać zagadnienia które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego również drogą e-miał lub telefonicznie doradcy.

  Czas trwania: 16h szkoleniowych (2dni: 9.00 – 16.30)

  U NAS LICZĄ SIĘ REZULTATY!
  Ponad 15-letnie doświadczenie w skutecznym dostarczaniu kompleksowych rozwiązań szkoleniowych pozwoliło nam zaproponować Państwu pakiet gwarancji:

  - GWARANCJA PEWNY TERMIN SZKOLENIA
  - GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
  - GWARANCJA BEZTERMINOWEJ OPIEKI TRENERA

  Czym są nasze gwarancje? To obszary, w których pragniemy zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług szkoleniowych, dać unikalne na rynku dodatkowe korzyści zabezpieczające ciągłość Państwa edukacji, gwarantujące komfort szkolenia oraz bezpłatną BEZTERMINOWĄ opiekę trenera.


  Koszt inwestycji:
  Zgłoszenie powyżej 30 dni przed terminem: 1590,00 zł netto/os + 23% VAT
  Zgłoszenie powyżej 15 dni przed terminem: 1790,00 zł netto/os + 23% VAT
  Zgłoszenie 2 tygodnie przed terminem: 1990,00 zł netto/os + 23% VAT

  II , III i IV osoba z firmy 1490,00 netto + 23% VAT
  V osoba – gratis

  Cena zawiera:
  Konsultacje z ekspertem VIDI po szkoleniu (e-mail oraz telefonicznie) – bezterminowo,
  materiały szkoleniowe,
  certyfikat ukończenia szkolenia,
  4x przerwa kawowa, 2x obiad,
  pomoc i doradztwo po szkoleniu.

 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia VIDI

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu
  elementy integracyjne

Szkolenia o podobnej tematyce