14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Kierowanie zespołem produkcyjnym

Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zasady skutecznej i efektywnej organizacji pracy i prowadzenia zespołu produkcyjnego. Dobór zespołu, rola lidera w zespole produkcyjnym. Motywacja i delegowania zadań. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, przezwyciężanie sytuacji konfliktowych. Zadania zespołu produkcyjnego w zakresie stosowania technik Lean Manufacturing (Odchudzone Wytwarzanie): zespołowe wypracowywanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu, skracanie czasów przezbrojeń (SMED - Single Minute Exchange of Die), wprowadzanie usprawnień na stanowiskach pracy - Kaizen, organizacja miejsca pracy System 5

 • Program szkolenia:

  Wstęp do Lean Manufacturing. Systemy i narzędzia „odchudzonego” zarządzania produkcją:

  Organizacja miejsca pracy – system „5S”.
  Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu – TPM (Total Productive Maintanance).
  Współczynnik wykorzystania czasu pracy maszyny – OEE (Overall Equipment Effectiveness)
  System Just In Time (JiT) oraz Kanban.
  Skrócenie czasu przezbrojenia – SMED (Single Minute Exchange of Die).
  Usprawnienia na stanowiskach pracy – Kaizen.

  Rola kierownika zespołu w przedsiębiorstwie produkcyjnym:

  sylwetka Kierownika Zespołu,
  Twój styl zarządzania – diagnoza,
  cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu,
  zasady budowania własnego wizerunku wśród podwładnych – jak budować autorytet?
  elementy budujące zaufanie do kierownika – przywódcy,
  wzmacnianie własnego potencjału lidera.

  Umiejętność delegowania obowiązków w zespole produkcyjnym:

  delegowanie zadań pracownikom,
  przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych,
  ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu,
  elementy blokujące delegowanie zadań,
  techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań,
  monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników.

  Dobór Zespołu oraz jego zadania przy wdrażaniu Lean Manufacturing:

  system ocen pracowniczych pod kątem organizowania Zespołu,
  umiejętne planowanie pracy Zespołu w perspektywie dnia, tygodnia, miesiąca,
  terminowa realizacja zleceń produkcyjnych,
  odpowiedzialność za wydajność, jakość i koszty,
  nadzorowanie pracy podległego Zespołu pracowników,
  nadzór i kontrola nad wypełnianiem dokumentacji produkcyjnej,

  Motywowanie pracowników – metody finansowe i pozafinansowe:

  jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
  zasady wynagradzania,
  jak ustalać system premii i nagród?
  skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty,
  umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych,
  zasady konstruktywnej krytyki i pochwały,
  opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników,
  jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
  najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników.

  Komunikacja w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym:

  znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu,
  rola kierownika produkcji w komunikowaniu się zespołu produkcyjnego,
  zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym,
  identyfikacja czynników negatywnie wpływających na proces komunikacji,
  trudności w procesie komunikacyjnym,
  techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych,
  znaczenie i zasady komunikacji z firmami zewnętrznymi, dostawcami towarów i usług niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji.

  Skuteczne rozwiązywanie konfliktów:

  najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie,
  konflikty między pracownikami zespołu,
  style rozwiązywania konfliktów,
  komunikacja w sytuacji konfliktowej,
  jak walczyć z oporem pracowników?
  umiejętność wykorzystania pozytywnych stron konfliktu,
  jak radzić sobie z manipulacją i presją?

  Ćwiczenia:

  Wybór lidera zespołu.
  Ocena charakterów członków zespołu produkcyjnego – kwestionariusz temperamentu. Ćwiczenie grupowe.
  Komunikacja w Zespole

  Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • dyplom Effect Group

 • Wprowadzenie teoretyczne, przykłady, ćwiczenia zespołowe i indywidualne.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce