16 Godzin, 2 Dni

KIEROWANIE ZESPOŁEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
  Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
  Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
  Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
  Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
  Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
  Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
  Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
  Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
  Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,

 • Szef, manager, kierownik, dyrektor to bardzo szeroka i niezwykle odpowiedzialna rola. To osoba, która dba o odpowiednią motywację, wsparcie i rozwój swojego zespołu, służy pomocną dłonią przy osiąganiu przez zespół sukcesów, jest oparciem w przypadku porażek. Uczestnicy naszych warsztatów dowiedzą się, jak osiągnąć kolejny stopień w dążeniu do mistrzostwa w kierowaniu i motywowaniu ludzi.

  Dostarczenie wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:
  być skutecznym przywódcą
  zwiększyć efektywność swoją i pracowników
  lepiej motywować swój zespół
  wykształcić nawyki potrzebne do dobrej komunikacji
  budować autorytet lidera


  PROGRAM:
  KREOWANIE POSTAWY LIDERA- ODKRYCIE WŁASNEGO POTENCJAŁU.
  Cechy,postawa,funkcje,pozycja sprawnego menedżera
  Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera
  Moje miejsce w zespole

  KOMPETENCJE PRZYWÓDCY ZESPOŁU
  Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.
  Autorytet lidera- kompetencja, wiedza, doświadczenie i osobowość.
  Skuteczne podejmowanie decyzji.
  Osiąganie wyników przez zespół

  AUTORYTET MENEDŻERA- BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI LIDERA
  Budowanie zaufania w zespole
  Dobry czy zły szef?
  Wspólne działanie

  KLUCZOWE FUNKCJE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM
  Planowanie:
  Określanie priorytetów
  Schemat rozmowy planującej

  Organizowanie:
  Wyznaczanie celów,
  Delegowanie zadań- stopnie i reguły

  Kierowanie:
  Motywowanie pracowników- zasady, narzędzia, metody i pułapki

  Kontrolowanie:
  Formułowanie informacji zwrotnych
  Struktura rozmowy monitorującej
  Udzielanie porad pracownikowi
  Schemat rozmowy podsumowującej

  TWORZENIE SPRAWNEGO, DYNAMICZNEGO ZESPOŁU
  Typy osobowości
  Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy

  SKUTECZNA KOMUNIKACJA PODSTAWOWYM NARZĘDZIEM MENEDŻERA
  Feedback- informacja zwrotna
  Funkcje komunikacji w procesie kierowania.
  Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy

  SYTUACJE KONFLIKTOWE I TRUDNE W PRACY MENEDŻERA
  Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

  ASERTYWNOŚĆ SZEFA
  Asertywne wyrażanie opinii
  Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń
  Asertywne odmawianie
  Konstruktywna krytyka i ocena

  PODSUMOWANIE I EWALUACJA SZKOLENIA
  Indywidualny Plan Działania


  Podczas szkolenia omówione zostaną także dodatkowe, ważne kwestie i zagadnienia zgłaszane przez uczestników.

 • Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. By zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia :
  20% czasu – poświęcamy teorii

  80 % czasu poświęcone jest na:
  - symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,
  - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.


  ! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

 • Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • koszt szkolenia- do uzgodnienia

Szkolenia o podobnej tematyce