16 Godzin, 2 Dni

KIEROWANIE ZESPOŁEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
  Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
  Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
  Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
  Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
  Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
  Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
  Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
  Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
  Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,

 • Szef, manager, kierownik, dyrektor to bardzo szeroka i niezwykle odpowiedzialna rola.
  To osoba, która dba o odpowiednią motywację, wsparcie i rozwój swojego zespołu, służy pomocną dłonią przy osiąganiu przez zespół sukcesów, jest oparciem w przypadku porażek. Uczestnicy naszych warsztatów dowiedzą się, jak osiągnąć kolejny stopień w dążeniu do mistrzostwa w kierowaniu i motywowaniu ludzi.

  Dostarczenie wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:
  być skutecznym przywódcą
  zwiększyć efektywność swoją i pracowników
  lepiej motywować swój zespół
  wykształcić nawyki potrzebne do dobrej komunikacji
  budować autorytet lidera

  Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
  Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
  Wypracujesz własny stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzasz, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,
  Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
  Nabędziesz umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,
  Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
  Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
  Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
  Poznasz metody rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
  Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
  Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
  Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
  Poznasz nowoczesne techniki moderowania pracy zespołowej.
  Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,
  Określisz swój indywidualny profil lidera
  Wzmocnisz swoją skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,
  Poznasz bariery komunikacyjne

  Uczestnicy:
  Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.

  Czas trwania:
  2 dni -16 h  Cena szkolenia zawiera:
  pakiet materiałów szkoleniowych,
  obiad + przerwy kawowe,
  certyfikat ukończenia szkolenia,
  opcjonalnie: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem w dniu szkolenia celem omówienia istotnych dla siebie, indywidualnych kwestii


   
  PROGRAM SZKOLENIA
  1. MODUŁ I - Kreowanie postawy lidera- odkrycie własnego potencjału.
  Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera
  Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni
  Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku,
  Aspekty komunikacji niewerbalnej.
  Cechy, postawa, funkcje, pozycja sprawnego menedżera
  Moje miejsce w zespole

  2. MODUŁ II Kompetencje przywódcy zespołu
  Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.
  Skuteczne podejmowanie decyzji.
  Osiąganie wyników przez zespół
  Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?
  Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania
  Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych
  Umiejętność kierowania sobą
  Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?


  3. MODUŁ III Autorytet menedżera- budowanie wiarygodności lidera
  Autorytet lidera- kompetencja, wiedza, doświadczenie i osobowość.
  Rola lidera jako członka zespołu
  Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?
  Dobry czy zły szef?
  Wspólne działanie

  4. MODUŁ IV  Zadanie, jako cel działania zespołu 
  Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?
  Metoda SMART
  Jak komunikować cele
  Cele strategiczne i operacyjne
  Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

  5.MODUŁ V - Skuteczna komunikacja podstawowym narzędziem menedżera
  Funkcje komunikacji w procesie kierowania.
  Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy
  Angażowanie pracowników do działania
  Bariery komunikacyjne i ich eliminowanie

  6. MODUŁ VI- Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu
  Typy osobowości
  Identyfikacja własnego typu osobowości
  Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy

  7. MODUŁ VII- Motywacja pracownika
  Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika
  Jak motywacja wpływa na wydajność pracownika
  Pułapki i błędy w motywowaniu zespołu- jak ich uniknąć

  8. MODUŁ VIII Umiejętność delegowania zadań
  Delegowanie jako narzędzie motywowania
  Warunki skutecznego delegowania zadań
  Przeszkody w skutecznym delegowaniu
  Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień
  Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom
  Ustalanie priorytetów

  9.MODUŁ IX: Jak efektywnie pracować z zespołem?
  Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu
  Cechy efektywnego zespołu
  Role zespołowe a motywacja

  10. MODUŁ X Sytuacje konfliktowe i trudne w zespole
  Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań,
  Feedback informacja zwrotna
  Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji


  11. MODUŁ XI Asertywność w kontaktach interpersonalnych
  Istota asertywności
  Asertywne wyrażanie opinii
  Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń
  Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie,
  Konstruktywna krytyka i ocena

  12. MODUŁ XII – Skuteczne planowanie działań a zarządzanie sobą w czasie
  Złota zasada Pareto
  Dobra organizacja dnia czynnik sukcesu zawodowego
  Jak efektywnie wykorzystać 24 h, czyli zarządzanie sobą w czasie
  Najlepsze praktyki w planowaniu działań

  13. MODUŁ XIII Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
  Indywidualny Plan Działania


  Metodologia prowadzenia szkolenia:
  Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:
  - symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,
  - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

  ! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.


  Kim jesteśmy?
   
  Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.
   
  Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
   
  Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.
   
  Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.

  Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo- szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.

 • Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. By zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia :
  20% czasu – poświęcamy teorii

  80 % czasu poświęcone jest na:
  - symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,
  - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.


  ! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

 • Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • koszt szkolenia- do uzgodnienia

Szkolenia o podobnej tematyce