16 Godzin, 2 Dni

KIEROWANIE ZESPOŁEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
  Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
  Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
  Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
  Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
  Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
  Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
  Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
  Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
  Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,

 • Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w zarządzaniu zespołem, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności swoich współpracowników. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i podniosą swoje kompetencje, które pozwolą m.in. sprawnie delegować zadania, motywować pracowników radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz budować pozytywne relacje w zespole.  Dostarczenie Uczestnikom wiedzy i narzędzi, które będą mogli zastosować w praktyce, aby:

  być skutecznym przywódcą
  zwiększyć efektywność swoją i pracowników
  lepiej motywować swój zespół
  wykształcić nawyki potrzebne do dobrej komunikacji
  budować autorytet lidera  Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

  Rozpoznasz swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
  Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu
  Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera
  Nabędziesz wiedzę potrzebną do delegowania zadań i uprawnień,
  Poznasz sposoby formułowania celów i ustalania priorytetów,
  Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać oraz wykorzystywać konflikty do rozwoju jednostek i zespołów
  Poznasz metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
  Zdobędziesz umiejętność inicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród współpracowników
  Rozszerzysz wiedzę na temat własnych reakcji w relacji z zespołem,

  Uczestnicy:


  Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.  Metodologia prowadzenia szkoleń:


  Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

  Zgodnie z CYKLEM KOLBA, by zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia:

  20% czasu poświęcamy teoriiSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  80% czasu poświęcone jest na:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  symulacje,
  mini- wykłady
  ćwiczenia
  prace indywidualne, w parach i grupowe,
  dyskusje moderowane przez trenera,
  burze mózgów,
  case study.
  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

  PROGRAM:

  1. MODUŁ I - Kreowanie postawy lidera- odkrycie własnego potencjału.

  Autoanaliza i samoocena- określanie indywidualnego profilu lidera  Autoprezentacja — co wpływa na to, jak postrzegają nas inni  Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku,

  Aspekty komunikacji niewerbalnej.  Cechy, postawa, funkcje, pozycja sprawnego menedżera

  Moje miejsce w zespole


  2. MODUŁ II Kompetencje przywódcy zespołu

  Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.

  Skuteczne podejmowanie decyzji.  Osiąganie wyników przez zespół

  Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

  Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania

  Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

  Umiejętność kierowania sobą

  Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?  3. MODUŁ III Autorytet menedżera- budowanie wiarygodności lidera

  Autorytet lidera- kompetencja, wiedza, doświadczenie i osobowość.

  Rola lidera jako członka zespołu

  Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?

  Dobry czy zły szef?

  Wspólne działanie


  4. MODUŁ IV Zadanie, jako cel działania zespołu

  Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

  Metoda SMART

  Jak komunikować cele

  Cele strategiczne i operacyjne

  Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie


  5.MODUŁ V - Skuteczna komunikacja podstawowym narzędziem menedżera

  Funkcje komunikacji w procesie kierowania.

  Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy

  Angażowanie pracowników do działania

  Bariery komunikacyjne i ich eliminowanie


  6. MODUŁ VI- Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu

  Typy osobowości  Identyfikacja własnego typu osobowości  Misja, wspólny cel i wartości zespołu i firmy


  7. MODUŁ VII- Motywacja pracownika

  Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

  Jak motywacja wpływa na wydajność pracownika

  Pułapki i błędy w motywowaniu zespołu- jak ich uniknąć


  8. MODUŁ VIIIUmiejętność delegowania zadań

  Delegowanie jako narzędzie motywowania

  Warunki skutecznego delegowania zadań

  Przeszkody w skutecznym delegowaniu

  Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

  Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom

  Ustalanie priorytetów


  9.MODUŁ IX: Jak efektywnie pracować z zespołem?

  Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

  Cechy efektywnego zespołu

  Role zespołowe a motywacja

  10. MODUŁ X Sytuacje konfliktowe i trudne w zespole

  Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań,

  Feedback informacja zwrotna

  Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji


  11. MODUŁ XI Asertywność w kontaktach interpersonalnych

  Istota asertywności

  Asertywne wyrażanie opinii

  Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń  Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie,  Konstruktywna krytyka i ocena


  12. MODUŁ XII – Skuteczne planowanie działań a zarządzanie sobą w czasie

  Złota zasada Pareto

  Dobra organizacja dnia czynnik sukcesu zawodowego

  Jak efektywnie wykorzystać 24 h, czyli zarządzanie sobą w czasie

  Najlepsze praktyki w planowaniu działań


  13. MODUŁ XIII Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

  Indywidualny Plan Działania

 • Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. By zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia :
  20% czasu – poświęcamy teorii

  80 % czasu poświęcone jest na:
  - symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,
  - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.


  ! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

 • Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, menadżerom zainteresowanym poprawą swoich wyników, liderom poszukującym nowych sposobów oddziaływania, specjalistom przygotowującym się do zadań zarządczych; każdemu, kto organizuje pracę własną i innych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • koszt szkolenia- do uzgodnienia

Szkolenia o podobnej tematyce