16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

6 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy Uczestników z zakresu skutecznego kierowania zespołem.
  Uzyskanie przez każdego z Uczestników umiejętności doboru stylu kierowania do zespołu.
  Poznanie przez Uczestników cech dobrego menedżera.
  Zapoznanie się Uczestników ze sposobami efektywnej komunikacji w zespole.
  Wzrost kompetencji menedżerskich w zakresie motywowania pracowników.
  Nabycie umiejętności budowania efektywnych relacji przełożony-podwładny.
  Zdobycie umiejętności menedżerskich z zakresu budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone przez organizację cele.

 • Program szkolenia:

  Dzień I
  1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
  Prezentacja sylwetki wykładowcy i Uczestników warsztatów.
  Omówienie głównych elementów warsztatów.
  Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania.

  2. Ja - jako menedżer - odkrycie własnego potencjału.
  Podstawowe funkcje menedżera/lidera.
  Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.
  Marka menedżera.
  Autorytet lidera, czyli połączenie kompetencji, wiedzy, doświadczenia i osobowości.
  Przegląd kompetencji skutecznego menedżera.
  Efektywne zarządzanie czasem.

  3. Najważniejsze funkcje menedżerskie.
  Przekazywanie informacji.
  Wyznaczanie celów.
  Motywowanie.
  Rozwój i ocena pracowników.

  4. Błędne strategie menedżerskie.

  5. Budowanie wiarygodności lidera.
  Rola zaufania w procesie zarządzania.
  Jak budować zaufanie?
  Rola menedżera w budowaniu zaufania.

  6. Wizerunek menedżera w oparciu o osobowość i profil organizacji.
  Kreowanie indywidualnego wizerunku menedżera względem:
  Klientów
  Misji organizacji
  Zwierzchników
  Współpracowników
  Osobistych potencjałów każdego menedżera.

  7. Skuteczna komunikacja w procesie kierowania.
  Komunikacja narzędziem pracy menedżera.
  Funkcje komunikacji w procesie kierowania.
  Podstawy skutecznego przekazu.
  Metody prezentacji własnych rozwiązań.
  Sztuka radzenia sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
  Asertywność jako ważna cecha skutecznego menedżera.
  Konstruktywna krytyka i ocena.
  Konieczność zwolnienia członka zespołu.

  8. Gra strategiczna.

  9. Analiza i wyniki gry strategicznej – dyskusja, wnioski trenera.

  DZIEŃ II

  10. Planowanie i wyznaczanie celów.
  Proces planowania celów i określanie priorytetów.
  Monitorowanie realizacji celów – podejście sytuacyjne.

  11. Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu.
  Schemat realizacji skutecznego, dynamicznego zespołu.
  Umiejętne określenie misji, celów, wartości i reguł panujących w zespole pod kątem realizacji celów organizacji.
  Odpowiedni dobór członków zespołu pod kątem postawy, kompetencji oraz umiejętności interakcji międzyludzkiej.
  Metody poprawiania efektywności istniejącego zespołu.
  Odpowiednia reakcja na niekorzystne zjawiska w organizacji.

  12. Zarządzanie sytuacyjne w praktyce menedżerskiej.
  Specyfika działania menedżera w czterech stylach zarządzania.
  Cykl komunikacji z pracownikiem – dopasowanie stylu do etapu rozwoju pracownika.
  Planowanie, zlecanie, delegowanie.
  Monitorowanie w drodze do osiągnięcia rezultatu.
  Ocena i informacja zwrotna.

  13. Warsztat symulacyjny kierowania zespołem:
  prezentacja rezultatów pracy grup
  wnioski ucztestników
  zadania problemowe w oparciu o grę
  wnioski trenera, przywołanie analogicznych przypadków z warsztatu do konkretnych przypadków z rzeczywistych organizacji.

  14. Skuteczne delegowanie zadań – główne zasady.
  Przygotowanie do delegowania zadań.
  Wyznaczenie obszaru zdań do delegowania – nasze cele i priorytety.
  Ocena kompetencji pracownika przed delegowaniem zadania.
  Klasyfikacja pracowników: podwładny o wysokiej świadomości i odpowiedzialności, pracownik o niskiej świadomości własnej wartości.

  15.Sztuka motywowania pracownika.
  Wybrane koncepcje motywowania pracowników i ich przełożenie na funkcjonowanie organizacji.
  Rozpoznawanie indywidualnych wzorców komunikowania się menedżerów i ich konsekwencji dla procesów motywowania pracowników.
  Bycie rozpoznanym, zauważonym jako podstawowa potrzeba człowieka.
  Jak motywować – czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować?
  Wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników.

  16. Rozwijanie samodzielności pracowników – ćwiczenia praktyczne.
  Kreowanie wartościowego pracownika – jak obudzić w pracownikach chęć do myślenia i działania.
  Zakres odpowiedzialności pracownika jako podstawa do pobudzenia go do działania.
  Rozwijanie, inspirowanie pomysłowości i kreatywności personelu.

  17. Sztuka rozwiązywania konfliktów w organizacji.
  Określanie podłoża konfliktu.
  Komunikacja w konflikcie.
  Koszty ponoszone przez organizacje z powodu konfliktów.
  Strategie radzenia sobie z konfliktem.

  18. Podsumowanie warsztatów.


  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia


  Inwestycja:
  990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1270 zł netto (+23% Vat)
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1330 zł netto (+23% Vat)
  Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1270 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Wzrost Państwa kompetencji menedżerskich zapewni udział w warsztacie symulacyjnym, będącym nowatorską metodą rozwoju, wydobywającą maksymalny potencjał wśród Uczestników szkolenia.

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  SZKOLENIE REALIZOWANE PRZY UŻYCIU KAMERY VIDEO

  Szczególnie ciekawe i pozwalające spojrzeć na siebie z innej perspektywy będą zajęcia z użyciem kamery, podczas których każdy z uczestników szkolenia będzie mógł zostać poddany konstruktywnej ocenie.

 • właściciele firm
  managerowie
  osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni
  specjaliści biorący udział w kierowaniu i zarządzaniu
  osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie kierowania zespołem pracowników

 • 6000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Zygmunt Dolata

Trener biznesu, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera. Pracował w charakterze Trenera Regionalnego (zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) i Głównego specjalisty w korporacjach: TP SA., oraz Ergo Hestia. Ekspert w zakresie zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych z zakresu kierowania zespołami, negocjacji i HR. Twórca instrukcji procesu coaching’owego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity. Twórca wielu programów szkoleniowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie, komunikacja i promocja w biznesie,

Szkolenia o podobnej tematyce