0 Godzin, 2 Dni

Kierowania i motywowanie

więcej terminów () mniej terminów
 • Motywowanie i kierowanie
  • Własny wizerunek w roli kierownika – jak go kreować ? • Jaki wpływ ma poczucie wartości
  i własna motywacja kierownika na zachowanie podwładnych?

  Priorytety menedżera
  • Warunki maksymalnego wykorzystywania własnych możliwości. • Jak przekazywać kompetencje i delegować zadania, jak kierować efektywnie.

  Pracownik jako narzędzie pracy.
  • Czynniki, koncepcje i zasady motywacji • Style kierowania – prezentacja i diagnoza
  • Analiza rozwoju zespołu w aspekcie jego możliwości i zagrożeń

  Planowanie i Organizowanie
  • Bilans czasu pracy • Ćwiczenie planowania poprzez wykonanie projektu • Priorytety
  i zarządzanie czasem • Ćwiczenie standardów • Na czym polega organizowanie

  Przewodzenie współpracownikom
  • Jak pracować nad sobą i budować właściwą postawę? • Jakie funkcje i cechy są kluczowe dla menedżerów? • Które z cech kierownika są ważne w postępowaniu z pracownikami?
  • Jak sprawnie prowadzić grupę? • Negocjowanie czy twarde rządzenie? • Jakie techniki prowadzenia rozmów przydadzą się Tobie jako kierownikowi? • Sprawdź, kiedy prezentowanie postawy asertywnej może pomóc Ci utrzymać równowagę z rozmówcą.

  Porozumiewanie się kierownika ze współpracownikami
  • W dużej mierze skuteczność menadżera zależy od jego umiejętności komunikacji.
  • Jak zbudować poprzez dobrą komunikację zespół ludzi sukcesu? • Czy ważne jest przygotowanie do wystąpienia i do rozmowy? • Jak mówić i jak słuchać efektywnie współpracowników? • Główne elementy perswazji i sposoby wywierania wpływu • Na czym polega sprawne porozumiewanie się • Jak integrować poprzez dobre komunikaty
  • Prezentacja publiczna – konstruowanie i przedstawienie • Jak stawiać pytania i słuchać

 • imienny certyfikat uczestnictwa

Szkolenia o podobnej tematyce