12 Godzin, 2 Dni

Kaizen w Biurze

1 370,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Lean to lepsze procesy w biurze i usługach. Po sukcesach w branży motoryzacyjnej, meblarskiej i elektronicznej, po zasady szczupłej pracy sięga branża usługowa i biura, które do niedawana w bardzo małym stopniu identyfikowały się z koncepcją Lean. Szczupłe koncepcje zaczynają być z powodzeniem wdrażane w organizacjach usługowych oraz działach administracji wewnątrz zakładów produkcyjnych. Świadomi skuteczności narzędzi Lean oraz trendów panujących w nowoczesnym biznesie, zapraszamy na:  Certyfikowane Warsztaty Lean w Biurze  podczas których, dowiesz się jak skutecznie wdrożyć zasady szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań w obszarach biurowych Twoja firma będzie się cieszyć niemal natychmiastowymi korzyściami, a rezultaty zmiany zostaną szybko zauważone przez klientów  Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się min.:  Jakie korzyści może odnieść Twoja firma wdrażając Lean w procesach biurowych i usługowych?

  Jak skutecznie eliminować marnotrawstwo występujące w miejscu pracy?

  W jaki sposób efektywnie dokonać Mapowania Strumienia Wartości i osiągnąć z tego korzyści?

  Jak zastosować Kluczowe Wskaźniki Efektywności oraz Matrycę Jakość - Koszt - Dostawy w procesach biurowych i usługowych?

  Jak dokonać skutecznego balansowania procesów biurowych? • Program dzień I i II

  LEAN MANAGEMENT - METODY LEPSZEGO ZARZĄDZANIA PROCESAMI W MIEJSCU PRACY

  Dlaczego w procesach biurowych można oraz trzeba wdrażać Lean?
  Jakie korzyści odniesiemy wdrażając założenia Lean Office?
  Jak funkcjonuje Cykl PDCA w ciągłym doskonaleniu procesów?
  KAIZEN versus KAIKAKU
  Czy procesy biurowe mogą obejść się bez narzędzi Lean?
  Narzędzia Lean z perspektywy zastosowania w procesach usługowych i administracyjnych

  5S - SKUTECZNE SYSTEMOWE WDROŻENIE ŁADU I PORZĄDKU W MIEJSCU PRACY

  Jak wdrożyć 5S w biurze (biurko, szuflady, półki, szafy, komody)?
  Jak wdrożyć 5S w komputerze (struktura folderów, plików, systemów pracy)?
  Etapy wdrażania i nadzorowania aktywności 5S.
  Jak wdrożyć Karty Kontrolne 5S dla obszarów w procesach biurowych?
  Jak funkcjonuje Autonomiczne Utrzymanie Ruchu w wyposażeniu biurowym?
  Ćwiczenie przeprowadzone na 1 biurku oraz w bazie danych 1 komputera.

  7 STRAT - SKUTECZNA ELIMINACJA MARNOTRAWSTWA W MIEJSCU PRACY

  Jak właściwie zidentyfikować 7 grup strat występujących w procesach biurowych?
  Jak dokonać eliminacji strat z użyciem etapów klasyfikacji, hierarchizacji oraz zastosowania diagramu piorytetyzacji.
  Funkcjonowanie Visual Management w biurze
  Zastosowanie narzędzi rozwiązywania problemów - Rybia Ość i 5 Razy Dlaczego
  Burza mózgów oraz jej 3 wersje w skutecznym rozwiązywaniu problemów.
  Ćwiczenie przeprowadzone na 1 lub 2 stanowiskach roboczych / procesach biurowych.

  STANDARYZACJA PRACY - KLUCZOWA KONCEPCJA I FUNDAMENT SZCZUPŁEGO MYŚLENIA

  W jaki sposób wykonywać działania skutecznie i wydajnie?
  Gdzie standaryzacja może pomóc w procesach biurowych?
  Jakie, wymierne korzyści osiągnie organizacja po wdrożeniu standaryzacji pracy?
  Jak wygląda standaryzacja pracy z użyciem Szczegółowej Karty Pracy, Diagramu Spaghetti oraz Tabeli Kombinacji Czasowych?
  Jak w miarę upływu czasu nie zbaczać z toru pracy standaryzowanej?
  Analiza funkcji oraz wartości dodanej standaryzacji w procesach logistycznych.
  Jak dokonać skutecznego balansowanie procesów biurowych?
  Ćwiczenie przeprowadzone na 1 lub 2 stanowiskach roboczych / procesach biurowych.

  TRADYCYJNE MAPOWANIE PROCESÓW & MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI - SKUTECZNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW

  Gdzie używać tradycyjnego mapowania procesu a gdzie mapowania strumienia wartości?
  Etapy obu technik mapowania procesów krok po kroku.
  Optymalizacja procesów z użyciem w/w technik mapowania.

  MATRYCA JAKOŚĆ - KOSZT – DOSTAWY & KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI - EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI W DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI

  Matryca w funkcjonowaniu procesów biurowych / usługowych / administracyjnych
  Rodzaje wskaźników do zastosowania oraz zasady działania matrycy.

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 • Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których uczestnik dzięki ćwiczeniom, analizie przypadków i krótkim wykładom będzie mógł efektywnie pogłębić tematykę Lean Management.

 • Warsztaty są skierowane do:  osób wdrażających metodologię Lean Management

  managerów chcących uzupełnić swój warsztat metodologiczny,

  team liderów, kierowników zespołów, kierowników administracji, kierowników logistyki, kierowników produkcji,

  oraz tych wszystkich osób, chcących skutecznie usprawnić procesy biurowe w swoim miejscu pracy.

 • 1370 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Krzysztof Betker

Ekspert w zakresie wdrażania Lean Manufacturing oraz Lean Supply Chain w przedsiębiorstwie. Od 2005 Kierownik Działu REFA w branży tekstylnej. Od roku 2007 związany z koncernem Electrolux Poland.

Certyfikowany Electrolux Manufacutring System Trainer. Prowadził szerokie spektrum projektów poczynając od podnoszenia efektywności obszarów montażowych (Standardized Work & Line Balancing), skracaniu czasów przezbrojeń (SMED), mapowaniu procesów (Process Mapping, Value Stream Mapping, Cross Functional Process Mapping), wytwarzaniu komórkowym (Cellular Manufacturing) a także przepływach materiałowych (Material Handling, Kanban, FIFO etc.).

Prelegent konferencji MTM (2009) w zakresie optymalizacji procesów produkcji i logistyki. Autor projektów szkoleniowo-doradczych dla firm produkcyjnych z branży elektronicznej, samochodowej, meblarskiej oraz produkcji prefabrykatów budowlanych. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie projektów biznesowych w obszarach produkcji, logistyki i zakupów (520 dni szkoleniowych).

Szkolenia o podobnej tematyce