16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Warszawa Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. W zakresie Prawa Pracy:
  Dzień I szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.
  2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
  Dzień II szkolenia ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych.

 • MODUŁ Zagadnienia prawa pracy
  I. Zmiany w prawie pracy w 2017 r.
  II. Rodzaje umów o pracę i nowe zasady zawierania umów terminowych – rozwiązywanie kazusów
  III. Nowe obowiązki informacyjne
  IV. Zmiana treści umowy o pracę – rozwiązywanie kazusów
  V. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów terminowych – zmiana przepisów od 22.02.2016 r.
  VI. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony
  VII. Ochrona stosunku pracy - rozwiązywanie kazusów
  VIII. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika - rozwiązywanie kazusów
  IX. Nowe zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy –zmiany 2017 r.
  X. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy
  XI. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy – rozwiązywanie kazusów.


  MODUŁ WYNAGRODZENIA
  I. Wynagrodzenie za pracę - Ustalanie warunków wynagradzania w umowie o pracę, Formy wynagradzania, Terminy wypłaty wynagrodzenia
  II. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017
  III. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – analiza trudnych przypadków, stanowisko GIP, stanowisko prezentowane przez Ministerstwo
  IV. Lista płac – wynagrodzenie od brutto do netto - Zasady obliczania kolejnych elementów listy płac,
  V. Zmiany w zasadach opłacania składek od 1 stycznia 2018
  VI. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek – uchwała SN z 2 lutego 2016 r.
  VII. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń - Karty przychodów pracownika, Paski wynagrodzeń, Lista płac
  VIII. Kurs stosowany do przeliczenia wynagrodzenia ustalonego w walucie obcej
  IX. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
  X. Zasady stosowane przy obliczaniu odpraw, odszkodowań przysługujących ze stosunku pracy, kar pieniężnych – rozwiązywanie przykładów praktycznych
  XI. Rozliczanie świadczeń wypłacanych po śmierci pracownika – rozwiązywanie przykładów praktycznych
  XII. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i umów cywilnoprawnych
  XIII. Zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej – zmiana przepisów od 8 września 2016 r
  XIV. Zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego przysługujących w razie choroby i macierzyństwa
  XV. Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych 2017 r.
  XVI. Rozliczanie umów cywilnoprawnych w 2017 r.
  XVII. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Adres strony został usunięty
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1190.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1510 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
  specjalistom ds. kadr i płac
  osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
  pracownikom działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
  właścicielom firm
  sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
  wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.

 • 1 190,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Szkolenia o podobnej tematyce