16 Godzin, 2 Dni

(k71) ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW OBROTOWYCH I INWESTYCYJNYCH KLIENTOM RYNKU MIESZKANIOWEGO

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy zdobędą i pogłębią u umiejętności w zakresie: wyboru produktu kredytowego odpowiedniego do potrzeb klienta, wstępnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, czytania sprawozdań finansowych.

 • 1.Podstawy prawne związane z kredytowaniem podmiotów rynku mieszkaniowego oraz specyfika ich działalności (tj. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i deweloperów):
  - Ustawa z dnia 31.01.1989r. Prawo bankowe (z późn. zm.)
  - Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zm.)
  - Ustawa z dnia 16.09.1982r.Prawo spółdzielcze (z późn. zm.)
  - Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (z późn. zm.)
  2.Zasady i tryb postępowania banku przy udzielaniu kredytów (obrotowych i inwestycyjnych) podmiotom rynku mieszkaniowego:
  - Wymagane dokumenty przy składaniu wniosków kredytowych
  - Źródła danych wykorzystywanych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółdzielni
  - Elementy obiektywne i subiektywne charakteryzujące działalność spółdzielni
  - Etapy oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  3.Podstawowe dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej podmiotów rynku mieszkaniowego:
  - Bilans,
  - Rachunek zysków i strat
  - Przepływy pieniężne
  - Biznes plan
  - Studium wykonalności
  - Wycena nieruchomości.
  4.Ryzyko kredytowe:
  - Płaszczyzny szacowania ryzyka
  - Ryzyko wynikające z otoczenia
  - Ryzyko wynikające z sytuacji podmiotu gospodarczego
  - Sposoby zarządzania ryzykiem
  - Ryzyka działalności inwestycyjnej
  5.Rola doradcy banku w procesie sprzedaży produktów kredytowych podmiotom rynku mieszkaniowego:
  - Analiza i rozpoznanie potrzeb klienta,
  - Dobór odpowiedniego produktu,
  - Finalizacja transakcji

 • Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników udzielających kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

 • 720 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce