8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

Ostróda Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi selekcyjnych pozwalających na profesjonalne prowadzenie spotkań i rozmów kwalifikacyjnych , a w związku z tym efektywny wybór kandydatów do pracy. Prezentacja i trening najnowocześniejszych technik prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na różnorodne stanowiska pracy. Diagnoza pożądanych cech i uzdolnień niekonwencjonalnymi metodami.

  Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:
  • jak przebiega prawidłowy proces rekrutacji i selekcji,
  • jakie są podstawowe wyznaczniki umiejętności tzw. miękkich,
  • które wyznaczniki warunkują sukces po selekcji kandydatów,
  • jak stworzyć narzędzia obserwacyjne i sprawdzające umiejętności,
  • jak przeprowadzić sesję selekcyjną w rekrutacji.

 • 1. Przygotowanie do procesu wyboru odpowiednich kandydatów:
  • analiza stanowiska pracy,
  • główne wyznaczniki umiejętności miękkich w profilu kandydata,
  • co znajdziemy u pożądanego kandydata.

  2. Kandydat idealny a kandydat realny:
  • opis behawioralny wyznaczników warunkujących sukces w pracy,
  • matryce i skale ujawniające rzeczywisty "kapitał" kandydata.

  3. Rozmowa kwalifikacyjna:
  • planowanie i organizacja rozmów z kandydatami,
  • rola pytań i testów sprawdzających kompetencje merytoryczne,
  • przygotowanie narzędzi wspierających ocenę kandydata,
  • weryfikacja ujawnionych umiejętności.

  4. Techniki odkrywania "prawdy" o kandydacie:
  • metoda epizodyczna,
  • zadania problemowe, czyli ujawnienie rzeczywistych doświadczeń kandydata,
  • stres interview.

  5. Pułapki psychologiczne w ocenie.

  6. Co ujawni rekrutacja i selekcja zbiorowa.

  7. Adaptacja pracownika w pracy jako kontynuacja procesu rekrutacji i selekcji:
  • kontrakt psychologiczny,
  • model komunikacyjnego wspomagania adaptacji do pracy,
  • narzędzia adaptacji pracowniczej - feedback.

 • ukończenia szkolenia

 • W trakcie szkolenia zastosowane zostaną następujące metody:
  • praca w grupach,
  • gry szkoleniowe,
  • ćwiczenia,
  • studium przypadku,
  • dyskusja.

 • Szkolenie polecane jest specjalistom HR, kierownikom liniowym, menedżerom średniego szczebla oraz wszystkim osobom biorącym udział w selekcji kandydatów na wakujące stanowiska pracy w firmie.

 • 840,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce