12 Godzin, 2 Dni

Jak, zmieniając przekonania, przekraczać ograniczenia i osiągać korzyści?

400,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
  • Szkolenie to uczy umiejętności rozszerzania perspektywy patrzenia na problemy firmy. Pokazuje konkretne sposoby i techniki znajdowania punktów zbieżnych i łączenia zagadnień, które wydają się być skonfliktowane ze sobą. Pokazuje, jak znajdować nowe możliwości, jak tworzyć nowe, efektywne plany działania, jak szukać, a wreszcie tworzyć i „utrzymywać powtarzalność” korzyści.

  • 2 bloki szkoleniowe składające się z dwóch dni; w pierwszym etapie uczestnicy zapoznają się z treściami szkolenia, następnie nabywają umiejętności poprzez ćwiczenia w małych grupach (2-4 - osobowych), po ćwiczeniach, każdorazowo następuje omówienie warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników.

  • szkolenie kończy się zaświadczeniem o uczestnictwie, ilości godzin, umiejętnościach

  • zajęcia treningowo-warsztatowe z elementami wykładu

  • wyższa i średnia kadra menedżerska, sprzedawcy, grupa do 10 osób

  • 400 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 400 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

doświadczeni trenerzy, pracujący w nurcie neurolingwistycznego programowania i dramy, specjaliści w zakresie zastosowania NLP w biznesie

Szkolenia o podobnej tematyce