16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

Jak zadbać o projekty z pozycji zarządu i dyrekcji - Effective Sponsorship

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Zaktualizuje swoją wiedzę projektową o najnowsze przydatne techniki, zasady, narzędzia
  • Uzgodni standard zachowania sponsora w ważnych projektach, dzięki czemu top management będzie spójnie działał w organizacji
  • Wymieni doświadczenia praktyczne na temat nadzoru nad projektem z innymi uczestnikami zajęć
  • Przećwiczy kluczowe umiejętności na realnym przykładzie
  • Otrzyma metodykę sponsora, gwarantującą utrwalenie rezultatu
  • Pozna możliwości rozwoju zdolności organizacji oraz jej pracowników w zakresie zarządzania projektami
  i portfelam

 • EFFECTIVE SPONSORSHIP®

  Im ważniejszy projekt, tym większą rolę odgrywa zarząd lub dyrekcja.
  Według badań 90% projektów, które osiągnęły sukces, uzyskały go dzięki skutecznemu nadzorowi - sponsorowaniu projektu. W przypadku 90% projektów, które nie udały się, sponsor nie angażował się w projekt.

  Effective Sponsorship® to praktyczny warsztat standaryzujący wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzana projektami dla wyższej kadry zarządzającej, menedżerów sponsorujących projekty.

  Zagadnienia:
  • Jak sponsor rozumie sukces projektu, od czego on zależy, jak go mierzyć?
  • Kim jest sponsor w projekcie — co powinien robić, a czego lepiej, by nie robił
  • Jaką rolę odgrywa sponsor w poszczególnych fazach projektu, na czym powinien się skupić?
  • Jaki wpływ ma sponsor na system (organizację) jak należy postępować z projektem, gdy organizacja nie pomaga w jego realizacji (choć powinna)
  • Analiza studium przypadku realnego projektu firmy
  • System zarządzania projektami i portfelami — czym jest i jak go stosować?
  • Metodyka sponsora — czym jest, jak stosować?
  • Jak powinien reagować sponsor gdy: projekt jest na etapie definiowania, projekt nie jest zgodny z planem i budżetem, pojawi się problem krytyczny, zaistnieje konieczność zmiany zakresu lub wymagań wobec projektu, zidentyfikowane zostanie istotne ryzyko, będzie trzeba rozwiązać konflikt, zaistnieje konieczność kontaktu z ważnymi interesariuszami

 • • Dostosowanie warsztatu do specyfiki Klienta
  • Prowadzenie sesji warsztatowej (2 dni) przez dwóch doświadczonych trenerów praktyków
  • Przekazanie materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej (pdf)
  • Przekazanie 10 wydrukowanych egzemplarzy metodyki sponsorskiej - podręcznika o nadzorowaniu projektów

 • W trakcie szkoleń stosujemy zróżnicowane metody uczenia:
  • Praca w podgrupach
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Pracę z oprogramowaniem wspierającym zarządzanie projektami
  • Studia przypadków (przykłady własne, przykłady Klienta)
  • Symulacje i gry
  • Dyskusje
  • Zadania problemowe
  • Praca z formularzami
  • Prezentacja modeli teoretycznych
  • Testy przed i po szkoleniu badające efektywność przyswajania wiedzy

 • • Członków zarządów, którzy odpowiadają za kluczowe projekty
  • Dyrektorów pionów realizujących projekty
  • Dyrektorów pionów organizacyjnych

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

Marcin Guzik
Prezes Zarządu TenStep, Partner, w Globalnej Sieci TenStep odpowiada za rozwój narzędzi wdrożeniowych TenStep i szkolenie trenerów
Praktyk, trener i doradca w zakresie wdrożeń zarządzania projektami, mega projektami, portfelami projektów, wprowadzania zmiany organizacyjnej związanej z zarządzaniem projektami – realizował kilkadziesiąt wdrożeń w Polsce i za granicą. Posiada doświadczenia pracy z zarządami wielu polskich i międzynarodowych firm. Jego narzędzia wspierające wdrożenia biur projektów, m.in. związanych ze zmianą kultury organizacyjnej, są wykorzystywane powszechnie w wielu krajach.

Tomasz Andreasik
Wiceprezes Zarządu TenStep Polska, Partner, Członek Komitetu Sterującego Globalnej Sieci TenStep
Praktyk, trener i doradca w zakresie zarządzania złożonymi projektami i programami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodową firmą przemysłową w roli jej dyrektora zarządzającego oraz doświadczenie w zakresie realizacji międzynarodowych projektów z zakresu sprzedaży, organizacji oraz informatyki. Jest autorem programów szkoleniowych z zarządzania projektami, powszechnie stosowanymi w ponad stu krajach. Współautor wdrożeń zarządzania projektami i portfelami oraz biur zarządzania projektami w wielu polskich firmach.

Szkolenia o podobnej tematyce