8 Godzin, 1 Dni

Jak zadając mniej pytań, wiedzieć więcej o klientach

700,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Coraz częściej jesteśmy proszeni o wyrażenie swojej opinii o marce, produkcie, konkurencji, satysfakcji. Klienci zaczynają mieć dość ciągłego udziału

  w badaniach, nie chcą wypełniać kolejnych kwestionariuszy i ankiet. Z drugiej strony, rodzi się grupa niemal zawodowych respondentów. Osób, które udzielają odpowiedzi automatycznie, bez zastanowienia się nad pytaniem. Wyjściem z sytuacji są takie badania, które nie angażują respondentów lub angażują ich w stopniu minimalnym. Wiedza o tym jak programować badania by nie angażować respondenta pomoże w lepszym dotarciu do właściwego uczestnika badań oraz pozwoli obniżyć koszty uzyskania wiedzy o kliencie.  KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  • dowiesz się jakie badania można zlecić lub jak je przeprowadzić, aby zadając mniej pytań dowiedzieć się więcej o klientach

  • poznasz strategie projektowania badań polegających na wyciągnięciu większej ilości insight’ów z mniejszej ilości pytań

  • będziesz wiedział jak stosować i używać różne wskaźniki syntetyczne pozwalające na lepsze poznanie grupy badanej

  • dowiesz się jak wykorzystać dane wtórne do dowiedzenia się więcej o kliencie • 1. Wprowadzenie w tematykę badań rynkowych
  Uczestnicy dowiedzą się jakie są najczęściej stosowane w firmach strategie badawcze, opierające się na badaniach jakościowych fokusowych i ilościowych kwestionariuszowych.
  a. standardowe podejście do badań marketingowych – wywiad grupowy zogniskowany (FGI) oraz jego weryfikacja w badaniu ilościowym
  b. problemy w badaniach kwestionariuszowych
  c. problematyka jakości zebranego materiału w związku z długim kwestionariuszem
  d. niechęć respondentów do udziału w badaniach marketingowych

  2. Badania pośrednie
  Uczestnicy dowiedzą się jakie są metody badań nieangażujących respondentów: obserwacje, badanie zachowań, metody etnograficzne, eksperymenty.
  a. badania oparte o obserwację - tracking w sklepach, obserwacja zachowań
  b. zalety stosowania badań pośrednich - brak deklaratywności respondenta, ustalenie prawdziwych zachowań niedeklarowanych
  c. przykłady zastosowań badań etnograficznych i możliwości ich wykorzystania

  3. Badanie wtórne
  Uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania dostępnych danych do lepszego poznania klienta (użytkownika) oraz z możliwościami wykorzystania istniejących danych do bieżącego zastosowania.
  a. desk research – jako źródło wiedzy o kliencie, jak zamówić desk research, jak go zrealizować, co może dać
  b. dane w posiadaniu organizacji – analiza danych demograficznych, segmentacja klientów w oparciu o dane demograficzne

  4. Więcej za mniej
  Uczestnicy dowiedzą się jak ograniczając nakłady finansowe na badania, pozyskać wiedzę o kliencie (klientach).
  a. zastosowanie badań syndykatowych - zalety tego typu badań, problematyka wspólnej wiedzy z konkurencją
  b. konstrukcja wskaźnika Net Promoter Score (NPS) i Net Recommendation Index (NRI) - praktyczne zastosowanie w organizacji, omówienie przykładów

  5. Jeszcze więcej za mniej
  Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zastosować analizy statystyczne w celu wydobycia insight’ów oraz dogłębnego wykorzystania danych pochodzących z badania.
  a. przykłady zastosowania korelacji oraz równania regresji liniowej w celu określenia wpływu odpowiedzi na badane miary zadowolenia lub rekomendacji
  b. zastosowanie macierzy do określenia ważności stwierdzeń

 • zaświadczenia uczestnictwa

 • szkolenie stacjonarne

 • SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE JEŻELI  • jesteś marketerem

  • pracujesz w dziale marketingu lub w agencji reklamowej/PR

  • zlecasz badania rynkowe

 • 700 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

Rafał Klepacz – ekspert projektów badawczych Fundacji Obserwatorium Zarządzania.

Od ponad 10 lat w branży badawczej. Zajmuje się badaniami ilościowymi

i jakościowymi. Realizuje projekty badawcze dla przedsiębiorstw, instytucji europejskich, firm konsultingowych, organizacji pozarządowych, podmiotów naukowych. Interesuje się klasycznymi badaniami marki, wizerunku firmy, satysfakcji klientów oraz wszelkimi badaniami konsumenckimi. Część kariery badawczej poświęcił na badania społeczne

i naukowe. Z wykształcenia socjolog (Uniwersytet Warszawski) i psycholog społeczny (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie). Fascynat żeglarstwa, wędrówek górskich, wypraw rowerowych, a także kajakarstwa morskiego.

Szkolenia o podobnej tematyce