14 Godzin, 2 Dni

Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy

Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Wykształcenie u uczestników pożądanych dla firmy zachowań

  Wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia u pracowników

  Umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu

  Wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie

  Wzrost efektywności i skuteczności pracy

 • Czym jest wypalenie zawodowe

  jak rozpoznać u siebie objawy
  czy jestem podatny na wypalenie i czy ono mi grozi
  jakie są predyspozycje
  jakie są sposoby zapobiegania wypaleniu

  Przydatne techniki ochrony przed wypaleniem

  Koło życia
  określanie celu metodą SMART
  priorytety wg macierzy Eisenhowera

  Motywacja

  czym jest motywacja
  rola motywacji wewnętrznej
  motywacje na cele dodatnie i ujemne (dążenie i unikanie)
  Trzy cechy motywacji

  Motywacja – skuteczne techniki samo motywacji

  sposoby wzmacniania motywacji wewnętrznej
  efektywne sposoby na poszukiwanie wewnętrznego motywowania
  wpływ pragnienia sukcesu
  poznanie technik wyobrażeniowych pomocnych w motywowaniu siebie
  ćwiczenie auto motywowania poprzez analizę celów i zasobów
  priorytety – ćwiczenie rozpoznawania hierarchii wartości w celu motywowania
  własny styl wyjaśniania sukcesów i porażek
  wyobraźnia – wróg i przyjaciel motywacji

  Stres
  czym jest stres i po co nam jest potrzebny
  jak wykorzystać stres pozytywny tzw. eustres
  rozpoznanie własnych stresorów
  techniki pracy ze stresem
  jak kontrolować emocje

 • Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

  Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

  Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych

  Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody

  Praktyczne trenowanie poznanych technik

  Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań

  Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera

  Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

 • Przełożonych zarządzających zespołem

  Osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem umiejętności wewnętrznego motywowania

  Pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego

  Pracowników wypalonych zawodowo

  Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce