0 Godzin, 0 Dni

Jak skutecznie egzekwować należności

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami zapobiegania zadłużeniom w opłatach za lokal oraz ze sposobami radzenia sobie z zaległościami, gdy już powstaną.

 • Program szkolenia:

  1. Rodzaje zaległości i ich przyczyny
  2. Czy można zapobiegać zaległościom
   Dopłaty bezpośrednie i pośrednie do lokalu
   Urealnienie i właściwe określenie opłat za lokal
  3. Działania przesądowe
   Zapisy w regulaminie wspólnoty, w uchwale o zaliczkach na pokrycie części nieruchomości wspólnej
   Podstawowe pojęcia – zobowiązania, wymagalność, odsetki
   Działania windykacyjne na drodze przesądowej
   Harmonogram spłat, wezwania do zapłaty (wzory)
   Postępowanie polubowne
  4. Windykacja sądowa
   Rodzaje postępowań i ich koszty (Kto może wnieść pozew? Czy konieczna jest uchwałą wspólnoty?)
   Elektroniczne postępowanie upominawcze – nowy tryb dochodzenia należności
   Powództwo szczególne z art. 16 ustawy o własności lokali
   Środki odwoławcze
  5. Windykacja komornicza
   Podstawowe pojęcia – tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy (wybór komornika, możliwość zaskarżenia jego działalności, koszty)
   Europejski tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych
   Rodzaje egzekucji
   Środki przeciwegzekucyjne

  Uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:
   Jak zapobiegać powstawaniu zaległości?
   Elektroniczne postępowanie upominawcze – jak wykorzystać w praktyce nowy tryb dochodzenia należności?
   Jakie są sposoby i rodzaje dochodzenia należności

 • Szkolenie skierowane jest do: licencjonowanych zarządców nieruchomości, pracowników zarządzających nieruchomościami nieposiadających licencji, członków zarządu WM, członków WM, osób wchodzących do zawodu zarządcy nieruchomości, osób zainteresowanych uzupełnieniem wiedzy z tego zakresu.

Szkolenia o podobnej tematyce