0 Godzin, 2 Dni

JAK ROZMAWIAĆ ZE ZWALNIANYM PRACOWNIKIEM?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie się krok po kroku z zasadami, metodami i technikami, które pozwalają na przygotowanie się i przeprowadzenie rozmowy ze zwalnianym pracownikiem w taki sposób, aby była ona efektywna i jak najmniej stresująca dla obu stron. Uczestnicy będą mieli okazję do przećwiczenia nabytych umiejętności podczas symulacji rozmów.

 • Pracownik i przełożony w procesie zwalniania pracowników –przygotowania i postawy
  Komunikacja werbalna i niewerbalna – jak słuchać, mówić i się zachować
  Przeszkody w prowadzeniu rozmowy
  Przygotowanie się do rozmowy
  Rozmowa ze zwalnianym pracownikiem
  Symulacje rozmów

 • Wykłady, dyskusje, ćwiczenia w grupach, symulacje z wykorzystaniem kamery video

 • Wyższa i średnia kadra kierownicza, pracownicy działu personalnego odpowiedzialni za monitorowanie i wykonywanie czynności związanych ze zwalnianiem pracowników.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trenerzy praktycy, psycholodzy biorący udział w przygotowaniach do programów outplacementu.

Szkolenia o podobnej tematyce