6 Godzin

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI Z PIP ? PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

  • nowych regulacji prawnych dotyczących uprawnień PIP
  • nowych uprawnień uzyskanych przez PIP
  • przygotowania do kontroli PIP.

 • 1. Cel i zakres działania PIP od 1 stycznia 2017 roku.

  2. Czy każda wizyta PIP to kontrola? Czy od razu inspektorzy mogą przystąpić do kontroli?

  3. Jakie są uprawnienia PIP od 1 stycznia 2017 roku?

  4. Co PIP może kontrolować od 1 stycznia 2017 roku?

  5. Czy kontrola może nie stwierdzić uchybień?

  6. Co najczęściej PIP kotroluje?

  7. Jakie są najczęstsze błędy „wyłapywane” przez PIP?

  8. Czy każda kontrola musi zakończyć się wyciągięciem sankcji? Kiedy inspektor pracy może odstąpić od karania?

  9. Czy i jak można się przygotować do kontroli PIP?

  10. Dla kogo są korzystne zmiany zasad kontroli PIP jakie wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 roku?

 • Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa.

 • Warsztaty

PROWADZĄCY: ARKADIUSZ B. JAMKA

Były wieloletni Państwowy Inspektor Pracy, prawnik, ekspert prawa pracy.

Absolwent Studium Doskonalenia Pedagogicznego na PŁ posiadający uprawnienia pedagogiczne w rozumieniu Karty Nauczyciela, absolwent Szkoły Trenerów przy Wszechnicy UJ, Podyplomowego Studium Prawa Pracy na UŁ, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na UŁ, Podyplomowego Studium ZZL na PŁ.


Od 1997 r. trener z zakresu:
- prawa pracy,
- czasu pracy,
- urlopów pracowniczych,
- mobbingu, dyskryminacji,
- uprawnień rodzicielskich,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- uprawnień i zasad funkcjonowania związków zawodowych,
- prawidłowości rozwiązywania i zwalniania pracowników oraz innych zagadnień z prawa pracy itp. prowadzący szkolenia otwarte jak i zamknięte.

Szkolenia o podobnej tematyce