16 Godzin, 2 Dni

JAK OSIĄGAĆ WIĘCEJ? - NOWA PSYCHOLOGIA SUKCESU

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Rozwijanie osobowości sukcesu - pozytywnej osobowości, bazującej na pozytywnej postawie umysłu.

  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w inspirowaniu siebie i innych do rozwoju.

  • Rozwijanie i konstruktywne wykorzystywanie osobistego potencjału w budowaniu satysfakcjonujących stosunków interpersonalnych. • ”Dzień, w którym podejmujesz całkowitą
  odpowiedzialność za siebie,
  dzień, w którym przestajesz szukać wymówek,
  to dzień, w którym zaczynasz drogę na szczyt.”
  O.J. Simpson


  WSTĘP DO PSYCHOLOGII OSIĄGNIĘĆ – składniki sukcesu.

  KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SUKCESU.

  ZASTOSOWANIE PRAW PSYCHICZNYCH W PRAKTYCE.
  Istnieją prawa psychiczne, które determinują wszystko, co się przydarza. Każdy sukces w życiu wynika z bycia w harmonii z tymi prawami. Wszystkie niepowodzenia czy trudności są efektem jej braku.

  CELE
  Najpierw rzeczy najważniejsze.
  Koncentracja na celach.
  Cele osobiste i zawodowe.

  NAWYKI
  7 nawyków skutecznego działania.
  Nawyki - jako przeszkoda lub pomoc w warunkowaniu sukcesu.

  PRZEKONANIA
  Rola przekonań w psychologii osiągnięć.
  Przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań.
  Przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu.
  Psychologia samokonceptu – budowanie konstruktywnych przekonań do własnej osoby.

  SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ MOBILIZUJĄCYCH DO DZIAŁANIA.

  DIETA SUKCESU.

  ELIMINACJA NEGATYWNYCH EMOCJI.
  Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.
  Rozpoznawanie negatywnych wzorców zachowań, ograniczających wykorzystanie
  w pełni własnego potencjału umysłowego.
  Źródła pozytywnego nastawienia – psychologia samo – konceptu.

  WYKORZYSTANIE SIŁY PODŚWIADOMOŚCI DO ZWIĘKSZENIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ.
  Funkcja podświadomości w psychologii osiągnięć.
  Sposoby programowania podświadomości do zwiększania osiągnięć.

  SAMODOSKONALENIE SIĘ (CO MOŻNA ZMIENIAĆ, A CO WARTO ZMIENIAĆ).
  Świadomość własnych możliwości i ograniczeń.
  Motywowanie siebie do zmian.
  Jak wykorzystać i rozwijać własne talenty.
  Drogi osobistego rozwoju.
  Kreatywne techniki rozwiązywania problemów - rozwijanie wrodzonej kreatywności (jak podwoić możliwości swojego mózgu?).

 • Certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

 • Szkolenie zamknięte o charakterze typowo warsztatowym, dzięki czemu uczestnicy mogą na bieżąco wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę.

  Metody szkoleniowe:

  - ćwiczenia indywidualne i grupowe,

  - odgrywanie ról,

  - mini-wykład,

  - autotesty,

  - dyskusja - wymiana doświadczeń,

  - symulacje,

  - analiza przypadków.

 • Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać osobowość sukcesu. Program szkolenia został skonstruowany tak, by uczestnicy mogli osiągać w przyszłości więcej, niż im się wydaje możliwe.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Szkolenia o podobnej tematyce