6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

JAK INTERPRETOWAĆ Incoterms (R) 2010 W SPORACH TRANSPORTOWYCH?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - poznanie postanowień nowych reguł handlowych Incoterms(r) 2010 z punktu widzenia sporów transportowych,
  - uzyskanie praktycznych rad na temat posługiwania się nowymi regułami przy rozwiązywaniu problemów,
  - zapoznanie się z zagrożeniami, wynikającymi z innej interpretacji obowiązków stron niż w tak samo brzmiących formułach w innych wersjach,
  - poznanie zasad rozwiązywania sporów odnośnie bezpieczeństwa ładunków, uszkodzeń, ubezpieczenia i innych.

 • - Jak prawidłowo sformułować klauzulę zwyczajowej bazy dostawy w zależności od sytuacji kontraktowej?

  - Które z nowych terminów są najlepsze dla sprzedającego, a które dla kupującego?

  - Jakie stosować odpowiedniki zlikwidowanych terminów z wersji z 2000 r.?

  - Jakimi kodami posługiwać się przy wypełnianiu dokumentów celnych i statystycznych?

  - Czy termin DDU można nadal stosować?

  - Dlaczego niezbędne jest przywołanie wersji i roku edycji?

  - Kiedy należy sprzedającemu przypisać obowiązek załatwienia świadectwa pochodzenia w umowie?

  - Kiedy w przypadku uszkodzenia towaru przez przewoźnika roszczeń dochodzi kupujący?

  - Czy zawsze przy szkodzie transportowej roszczenie zgłasza zawierający umowę przewozu?

  - W jakich przypadkach można liczyć na ubezpieczenie OCP, a kiedy trzeba załatwić je według ICC?

  - Jakie są relacje pomiędzy Incoterms (R)2010 a Konwencją CMR przy przewozach samochodowych?

  - Jakie dodatkowe obowiązki kupujący musi sprzedającemu przypisać przy zakupie na bazie EXW?

  - W jakich sytuacjach przy FCA za załadunek odpowiada sprzedający, a w jakich kupujący?

  - Kiedy sprzedający odpowiada za uszkodzenie towaru przez strony trzecie na odcinku ryzyka kupującego?

  - Dlaczego kupujący nie powinien kupować na bazach CIF i CIP?

  - Czy w CIF i CIP działają limity odpowiedzialności przewoźnika ujęte w Konwencjach przewozowych (CMR, COTIF/CIM, innych)?

  - Kto ponosi koszty składowania towaru w terminalu przy dostawie na bazie DAT?

  - Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za uszkodzenia przy załadunku na bazie FOB w sytuacji zmiany miejsca przejścia ryzyka?

  - Jak interpretować różne skróty, o które uzupełniane są terminy podstawowe?

  - Czy sprzedający ma prawo domagać się pokrycia kosztów dodatkowego opakowania?

  - Kiedy sprzedający odpowiada za niedotrzymanie należytej staranności, realizując dostawę na bazie nowych formuł?

  - Które z Instytutowych Klauzul Towarowych (ICC) najlepiej zastosować w terminach z obowiązkowym ubezpieczeniem?

  - Kiedy posługiwać się w handlu z partnerami Incoterms, a kiedy Combiterms czy RAFTD?

  - Jakie czynności trzeba spełnić, aby uznano, że towar został zindywidualizowany, a jakie przy obowiązku postawienia do dyspozycji?

  - Jak... analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach). Pytania i odpowiedzi.

  Analiza przypadków (case study):
  - praktyczna analiza przypadków spornych, związanych z bazą dostawy,
  - omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • Wykład, dyskusja, analiza przypadków konsultacje przez internet po szkoleniu.

 • Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zajmujących się negocjowaniem, zawieraniem, realizacją oraz rozliczaniem umów handlowych zawierających obowiązki oparte na nowych Incoterms (r) 2010.

 • 770 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych w zakresie negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji.

Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.”, „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Szkolenia o podobnej tematyce