20 Godzin, 2 Dni

Jak efektywnie sprzedawać warsztat technik NLP wspierających rozmowę handlową

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów


 • • Wzrost automotywacji

  • Wzmocnienie postawy „mam wpływ”

  • Rozwój perswazyjnych technik komunikacji

 • 1. Remanent – na chwilę zamykamy i robimy spis z natury
  • Skąd to się wszystko bierze?
  • Moja głowa, ja i reszta świata – jakie to rodzi konsekwencje?\
  • Warsztat – ile trzeba wydać by mieć co potrzeba?

  Celem tej części jest rozbudzenie w uczestnikach entuzjazmu do drzemiącego w nich potencjału. Część pierwsza rozpoczyna się krótkim rysem historycznym wybiegającym w czasie znacznie przed moment zdefiniowania koncepcji NLP. Następnie poprzez szereg demonstracji - własnych przeżyć uczestników, zostaną oni doprowadzeni do wniosku o subiektywiźmie doświadczenia. Ukazane zostaną płynące z tego tytułu konsekwencje. Wreszcie jasne okaże się, że znakomita część „narzędzi” potrzebnych do przejęcia wpływu nad biegiem wydarzeń uczestnicy maja już w swoim „warsztacie”. Szkopuł tkwi w szczegółach – odpowiednich narzędziach zastosowanych w odpowiednim czasie i kolejności.

  2. Osiąganie rezultatów – czyli Ty strzelasz a los kule nosi zawsze w dziesiątkę...
  • Czemu to ma służyć?
  • Tajnos Agentos czy Green Peace?
  • Jak często “klient ma zawsze rację”?
  • Chcesz sprzedawać? Naucz się kupować!
  • Informacja zwrotna – koniec z porażkami!
  • Powrót do remanentu – zacznij od siebie!

  W drugiej części szkolenia uczestnicy będą prowadzeni przez proces przygotowywania się do stosowania perswazji. Jednak nim to zrobią będą zachęceni do spojrzenia na celowość podejmowanych działań. Co chcesz przez to osiągnąć? – to pytanie z dziedziny biznesu (wtłaczane niemalże na każdym szkoleniu koncepcje celu) ale także z dziedzin pozazawodowych... Osoba, która chce efektywnie funkcjonować w świecie komunikacji perswazyjnej w otoczeniu innych osób powinna zdać sobie sprawę, że przeprowadzanie „spektakularnych manipulacji” nie służy osiąganiu rezultatów. Będzie tu też miejsce na zweryfikowanie znanego wszystkim hasła głoszącego o wiecznej racji klientów, tu też padnie odpowiedź na pytanie: A co gdy nie ma racji? Uczestnicy zostaną także zaprowadzeni na zakupy. Szkoła kupowania da odpowiedź, jak efektywnie sprzedawać. W tej części padnie też rozwiązanie kwestii informacji zwrotnej rozumianej w sposób uniwersalny. Praktyczne zastosowanie umożliwi osiągnięcie lepszych rezultatów w podejmowanych działaniach. I Wreszcie zakończeniem tej sesji będzie zajęcie się sobą samym – jeśli chcesz wywierać wpływ, przygotuj się do tego.


  3. Język perswazji - zaczynamy
  • Słowa a sugestia – sprawdź jak to na Ciebie działa!
  • Jak działa „nie”?
  • Twój klient należy do sekty NIEBO? – oto sposób na jej członków
  • No niby tak ale...
  • Nie próbuj tylko zrób!

  W tej części uczestnicy na własnej skórze – ponownie dzięki własnym przeżyciom, zauważą jak działa sugestia. Zapoznają się z podstawowymi konstrukcjami lingwistycznymi wykorzystywanymi w perswazji i dowiedzą się, dlaczego tak to działa.

  4. Język perswazji – bardziej zaawansowane instrumenty
  • Implikacje
  • Pytania – czy ktoś już pytał dlaczego otwarte jest zamknięte?
  • Presupozycje – Czy w pełni uświadamiasz sobie jak dobrym handlowcem jesteś?
  • Liczby w NLP...

  Ta część pozwala uczestnikom przypomnieć sobie oraz jeszcze bardziej rozwinąć posiadane już przez nich umiejętności stawiania pytań. Ponadto uczestnicy zapoznają się ze specyficznym rodzajem pytań, pytań zawierających w sobie sugestie – presupozycje. W trakcie tej części opracowane zostaną możliwości praktycznego zastosowania konstrukcji lingwistycznych w kontakcie z klientem.

  5. Czy Ty oto Ewo......? TAAAAKKKKK!
  • Powrót do źródeł czyli jeszcze raz o rzeczywistości
  • Doniesienia się potwierdzają.
  • A jeśli „ja uważam inaczej!”? i coś o przekierowaniu....
  • Język truizmów

  Kolejna część programu prowadzi uczestników do kolejnego etapu wtajemniczenia związanego z efektywnym stosowaniem sugestii. Demaskuje częsty błąd handlowców jakim jest wchodzenie w polemikę z klientem prezentującym niepożądaną reakcję na proponowane rozwiązanie. Tutaj ujawniona zostanie podstawa perswazji jaką jest potwierdzenie „rzeczywistości” klienta. Zaprezentowane zostaną uniwersalne techniki „potwierdzania”, „przekierowywania” oraz „trzymania klienta na tak”.


  6. Motywacja i proces podejmowania decyzji
  • Metaprogramy – czyli nasze (i klientów) filtry

  Tutaj uczestnicy przypomną sobie czym są i jaką rolę odgrywają metaprogramy. Do charakterystyki każdego z nich zaprezentowany będzie także najskuteczniejszy sposób postępowania z osobami posiadającymi dany metaprogram. W ramach warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zdiagnozowania swoich metaprogramów oraz metaprogramów wybranych klientów.

  7. Sugestii ciąg dalszy
  • Coś z literatury – funkcja cytatów
  • Porównania
  • Metafory
  • Prosta technika wybudowywania potrzeb

  Część siódma zawiera jeszcze bardziej zaawansowane formy lingwistyczne wykorzystywane podczas perswazji. Uczestnicy zapoznają się z techniką używania cytatów w tym także budowania wypowiedzi, gdzie zamiast komunikacji wprost wykorzystuje się funkcję cytatu do „cytowania samego siebie”. Porównania i metafory w praktycznym zastosowaniu w procesie perswazji wzbogacą warsztat. Na zakończenie zaprezentowana zostanie technika adresująca jedno z najczęściej występujących oczekiwań szkoleniowych: „Jak tak prowadzić rozmowę by to z czym przychodzę do klienta padło z jego usta, jako jego propozycja?”

  8. A teraz zrób coś dla siebie
  • Użyteczne przekonania
  • Techniki „ramowania”
  • Coś o zaangażowaniu
  • Po co robisz to co robisz czyli Mission Imposible?
  • Jak radzić sobie z lękiem przed krytyką, odrzuceniem, odmową?
  • „A co jeśli się nie uda?”

  Ostatnia część szkolenia poświęcona jest technikom i sposobom postępowania umożliwiającą wzrost własnej efektywności w działaniu. Prezentowane na poziomie sytuacji ogólnych będą interpretowane przez prowadzącego jako generyczne narzędzia automotywacji.

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • ćwiczenia, symulacje,warsztaty, demonstracje trenerskie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jacek Masłowski

Szkolenia o podobnej tematyce